Perscommuniqué - INR - Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk