Laatst gewijzigd: 2018-02-19 14:43

Om te bestellen klik hier : E-Mail

 Titel publicatie Diffusie
Verschijningsdatum Volgende editie Huidige editie Archieven
Algemene statistiek
Economische indicatoren voor België 23 februari 2018 2018-08 2018-07 X
Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen 19 maart 2018 2018-03 2018-02 X
Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête 27 juni 2018 2018-I 2017-II X
Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer 22 februari 2018 2018-02 2018-01 X
Statistisch Tijdschrift 18 april 2018 2018-I 2017-IV X
Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking 14 maart 2018 2018-02 2018-01
Tienjaarlijkse economische statistieken - Toelichting     1980-1990 X
Tienjaarlijkse economische statistieken - Tabellen     1980-1990 X
Perscommuniqué     2015-09-25
Buitenlandse handel
Perscommuniqué - Buitenlandse Handel 15 maart 2018 2017-12 2017-11 X
Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht 15 maart 2018 2017-12 2017-11 X
Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht 15 maart 2018 2017-III 2017-II X
Nationale rekeningen
Perscommuniqué - INR - Flash estimate en kwartaalrekeningen 27 april 2018 2018-I 2017-IV X
Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten 28 februari 2018 2017-IV 2017-III X
Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen 27 april 2018 2017-IV 2017-III X
Perscommuniqué - INR - Kwartaalrekeningen     2017-II X
Perscommuniqué - INR - Jaarlijkse aggregaten 27 april 2018 2017 2016 X
Perscommuniqué - INR - Rekeningen van de overheid 20 april 2018 2017 2016 X
Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde rekeningen en tabellen 19 oktober 2018 2017 2016 X
Perscommuniqué - INR - Aanbod en gebruikstabellen     2010 X
Perscommuniqué - INR - Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk     2014 X
Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen 27 april 2018 2017-IV 2017-III X
Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen 27 april 2018 2017-IV 2017-III X
Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 27 april 2018 2017 2016 X
Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid 19 oktober 2018 2018-10 2017-10 X
Nationale rekeningen - Toelichting - Gedetailleerde rekeningen en tabellen     2014
Nationale rekeningen - Gedetailleerde rekeningen en tabellen 19 oktober 2018 2017 2016 X
Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen     2014 X
Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk     2014 X
Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België     2017 X
Regionale rekeningen
Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen     2016 X
Regionale rekeningen     2016 X
Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 15 juni 2018 1995-2015 1995-2013
Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 15 juni 2018 1995-2015 1995-2013 X
Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen     1999-2013
Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen     1999-2013 X