Nationale bank van België, download publicaties

Laatst gewijzigd: 2018-08-21 14:20

Om te bestellen klik hier : E-Mail

 Titel publicatie Diffusie
Verschijningsdatum Volgende editie Huidige editie Archieven
Algemene statistiek
Economische indicatoren voor België 24 augustus 2018 2018-34 2018-33 X
Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen 20 september 2018 2018-09 2018-08 X
Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête 14 december 2018 2018-II 2018-I X
Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer 24 augustus 2018 2018-08 2018-07 X
Statistisch Tijdschrift 16 oktober 2018 2018-III 2018-II X
Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking 14 september 2018 2018-08 2018-07
Tienjaarlijkse economische statistieken - Toelichting     1980-1990 X
Tienjaarlijkse economische statistieken - Tabellen     1980-1990 X
Perscommuniqué     2007-2015
Buitenlandse handel
Perscommuniqué - Buitenlandse Handel 14 september 2018 2018-06 2018-05 X
Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht 14 september 2018 2018-06 2018-05 X
Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht 14 september 2018 2018-I 2017-IV X
Nationale rekeningen
Perscommuniqué - INR - Flash estimate en kwartaalrekeningen 29 oktober 2018 2018-III 2018-II X
Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten 31 augustus 2018 2018-II 2018-I X
Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen 29 oktober 2018 2018-II 2018-I X
Perscommuniqué - INR - Kwartaalrekeningen     2017-II X
Perscommuniqué - INR - Jaarlijkse aggregaten     2017 X
Perscommuniqué - INR - Rekeningen van de overheid     2017 X
Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde rekeningen en tabellen 19 oktober 2018 2017 2016 X
Perscommuniqué - INR - Aanbod en gebruikstabellen     2010 X
Perscommuniqué - INR - Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk     2014 X
Perscommuniqué - INR - Grondenvoorraad van de particulieren     1995-2016 X
Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen 29 oktober 2018 2018-II 2018-I X
Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen 29 oktober 2018 2018-II 2018-I X
Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen     2017 X
Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid 19 oktober 2018 2018-10 2017-10 X
Nationale rekeningen - Toelichting - Gedetailleerde rekeningen en tabellen     2014
Nationale rekeningen - Gedetailleerde rekeningen en tabellen 19 oktober 2018 2017 2016 X
Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen     2014 X
Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk     2014 X
Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België     2017 X
Nationale rekeningen - Grondenvoorraad: ramingsmethode voor de particulieren     1995-2016 X
Regionale rekeningen
Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen     2007-2015 X
Regionale rekeningen     2007-2015 X
Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten     2006-2015 X
Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten     2006-2015 X
Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen     1999-2013
Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen     1999-2013 X