Rentenfonds

Door de Wet van 25 oktober 2016 houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16 november 2016, werd het Rentenfonds afgeschaft vanaf 1 januari 2017. De rechten en verplichtingen van het Rentenfonds werden van rechtswege overgenomen door de Belgische Staat of door het Federaal Agentschap van de Schuld.

Het Rentenfonds was een zelfstandige openbare instelling, opgericht bij besluitwet van 18 mei 1945, waarvan de verbintenissen gewaarborgd waren door de Belgische Staat. Zijn opdrachten hadden betrekking op de secundaire markt van de effecten van de Belgische overheidsschuld.

Het Fonds publiceerde marktinformatie over de prijzen en volumes op de secundaire markt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten uitgegeven door de Belgische Staat.

Sinds 2 januari 2017 vindt u deze marktinformatie op www.debtagency.be/nl/datamarketinfo.