Welkom bij de Nationale Bank van België

Het economische herstel in België wint in de loop van het jaar verder aan kracht, vooral vanaf de zomer, dankzij de vooruitgang in de vaccinatiecampagne die een geleidelijke versoepeling van de beperkende maatregelen mogelijk maakt. De economie groeit in 2021 met 5,5 % op jaarbasis en het bbp komt zo al tegen het jaareinde terug op het niveau van vóór de crisis, waarna het groeitempo geleidelijk normaliseert.

Projections

Het herstel van de Belgische economie bleef in het voorbije kwartaal krachtiger dan in het eurogebied; het reële bbp nam met 1 % toe, terwijl de economie in het eurogebied verder kromp. Onze ramingen wijzen op een verder aantrekkende groei, tot 1,3 %, in het huidige kwartaal. De geleidelijke afbouw van de beperkende maatregelen zal vooral de gezinsconsumptie nog sterker doen opveren.

bcm

De recente versoepeling van de beperkende maatregelen heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de omzet voor bepaalde specifieke bedrijfstakken zoals de niet-medische contactberoepen en de sector kunst, amusement en recreatie. Toch is het totale omzetverlies voor de Belgische economie als gevolg van de coronacrisis nauwelijks verkleind in mei. Ook de omzetverwachtingen voor de toekomst wijzen nog steeds op een (beperkte) persistente schade, terwijl andere indicatoren zoals het gepercipieerde faillissementsrisico deze maand wel duidelijk zijn verbeterd.

ermg

Dankzij een solide startpositie kon de Belgische financiële sector de steunmaatregelen van de overheden voor zwaar getroffen bedrijven en gezinnen aanvullen met betalingsuitstel voor lopende kredieten en extra kredietverlening, zonder de financiële stabiliteit in het gedrang te brengen. De sector zal nu ook een sleutelrol moeten spelen in het economisch herstel.

FSR
  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2021-06)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2021-06)

  • Economische indicatoren voor België (2021-25)

  • Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen (2021-I)

  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2021-I)

  • Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt (2021-I)

  • Economische indicatoren voor België (2021-26)

  • Economische indicatoren voor België (2021-27)

  • Perscommuniqué - Financiële rekeningen van België (2021-I)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2021-04)

In de kijker