Welkom bij de Nationale Bank van België

Op vrijdag 22 januari 2021 hield de NBB een online luistersessie waarin vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit België hun standpunten deelden omtrent het monetair beleid. De hier geformuleerde ideeën en opmerkingen werden samengevat en gedeeld met de ECB en de andere nationale centrale banken van het eurogebied  om zo mee te worden genomen bij het bepalen van onze toekomstige monetairbeleidsstrategie. 

De laaggeschoolden: de grote afwezigen in de werkgelegenheid. Directeur Steven Vanackere presenteert de analyse en de aanbevelingen van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

De conjunctuur verstevigde in alle bevraagde bedrijfstakken, zij het in mindere mate in de verwerkende nijverheid. In die bedrijfstak steeg het ondernemersvertrouwen tot boven het niveau van vóór de uitbraak van de gezondheidscrisis (februari 2020). Dit is nog niet het geval in de bouwnijverheid en de dienstverlening aan bedrijven, en nog minder in de handel, waar het ondernemingsklimaat ruim achterblijft.

2020 werd getroffen door een uitzonderlijke crisis ten gevolge van het coronavirus. Lees meer over de economische, financiële en monetaire gevolgen en reacties in het jaarverslag van de NBB

Annual Report
  • A bigger house at the cost of an empty fridge? The effect of households' indebtedness on their consumption: Micro-evidence using Belgian HFCS data

  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten (2020-IV)

  • Economische indicatoren voor België (2021-09)

  • Economische indicatoren voor België (2021-10)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2020-12)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2020-12)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2021-02)

  • Economische indicatoren voor België (2021-11)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2021-03)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2021-03)

In de kijker