Woordenlijst

 

  • Wettige koers

    De wettige koers is de door de wet bepaalde verplichting om betaald te worden met een vastgesteld monetair instrument. Het Belgische bankbiljet werd pas wettig betaalmiddel in 1873.

  • Wisselbrief

    De wisselbrief is een verhandelbaar waardepapier dat door de uitgever (de trekker) getekend en gedagtekend is. Het bevat een onvoorwaardelijke aanwijzing of opdracht aan de schuldenaar (de betrokkene) om op de vervaldag een bepaalde geldsom te betalen aan een bepaalde persoon of aan diens order. Indien de schuldenaar hiermee akkoord gaat, accepteert hij door de wisselbrief te ondertekenen. Vorm, inhoud en rechtsgevolgen zijn door de wet geregeld.

  • World Trade Organisation (WTO)

    De World Trade Organisation is opgericht in 1995 en houdt zich bezig met de regels die de handel tussen landen regelen. Haar belangrijkste taak is het bevorderen van de goede werking, de voorspelbaarheid en de vrijheid van de handel.