Woordenlijst

 

  • NACE

    De Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, afgekort als NACE, is de classificatie van de economische activiteiten in de Europese Unie (EU); de term NACE is afgeleid van het Franse Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. Sinds 1970 werden verschillende NACE-versies ontwikkeld.

  • Nationale rekeningen

    Rekeningen die een beschrijving geven van de nationale economie, meer bepaald de operaties betreffende producten (binnenlandse productie, invoer, consumptie, investeringen, uitvoer), de herverdelingsoperaties (inkomens en overdrachten) en de financiële operaties van de grote sectoren (vennootschappen, huishoudens, overheid) en van de economie als geheel.