Woordenlijst

 

 • Financial Stability Forum

  Het Financial Stability Forum werd in april 1999 opgericht om de internationale samenwerking en coördinatie te versterken bij de controle van de financiële markten. Het forum telt 42 leden: naast de president, die op persoonlijke titel benoemd wordt, drie vertegenwoordigers van elk land van de G7 (het ministerie van Financiën, de centrale bank en de belangrijkste toezichthoudende autoriteit), een vertegenwoordiger van de centrale banken van Australië, Nederland, Hongkong en Singapore, twee vertegenwoordigers van het IMF en twee van de Wereldbank, een vertegenwoordiger van de OESO en een van de BIB, twee vertegenwoordigers van elk van de volgende instellingen: het Bazels Comité voor het bankentoezicht, de Internationale organisatie van effectentoezichthouders (OISCO), de Internationale vereniging van verzekeringstoezichthouders (IAIS) en een vertegenwoordiger van het International Accounting Standards Committee (IASC) en een vertegenwoordiger van elk van de twee expertencomités van de centrale banken, namelijk het Committee on the Global Financial System (CGFS) en het Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS).

 • Financiële instelling

  Een onderneming waarvan de hoofdtaak bestaat uit het aangaan van financiële verplichtingen (aantrekken van deposito's, uitgifte van obligaties, enz.) en het verwerven van financiële activa (kredietverlening, aankoop van effecten, enz.) of het uitoefenen van bijkomende financiële activiteiten. Kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en beursvennootschappen zijn financiële instellingen.

 • Financiële rekeningen

  Rekeningen die het financiële vermogen (op een bepaald ogenblik) en de financiële transacties (tijdens een bepaalde periode) van de grote sectoren van de nationale economie (financiële instellingen, niet financiële vennootschappen, huishoudens, overheid) weergeven per categorie van instrumenten (chartaal geld, deposito's, effecten, kredieten, enz.).

 • Fine-tuning-transactie

  Een op niet-regelmatige basis uitgevoerde open-markttransactie die hoofdzakelijk dient om de zeer korte geldmarktrente te stabiliseren in geval van onverwachte schommelingen in de liquiditeitsverhoudingen (bijvoorbeeld een grote vraag naar bankbiljetten die leidt tot een afname van de deposito's van de kredietinstellingen bij het Eurosysteem).