Woordenlijst

 

 • Chartaal geld

  Som van alle biljetten en muntstukken die door de centrale bank worden uitgegeven en door de economische subjecten worden aangehouden.

 • Commissariaat-generaal voor de euro

  Het commissariaat-generaal voor de euro werd in november 1996 opgericht in België om initiatieven van de publieke en private sector te coördineren en te stimuleren naar aanleiding van de overgang naar de Europese eenheidsmunt en om een zo vlot mogelijke overgang naar de euro te bewerkstelligen. Het commissariaat werd ondergebracht in de Nationale Bank van België, die het van personeelsleden voorzag en de werking ervan verzekerde. Het commissariaat-generaal voor de euro werd ontbonden vlak na de invoering van de chartale euro, in het voorjaar van 2002.

 • Conjunctuur

  De economische toestand in de conjunctuurcyclus, die wordt gekenmerkt door fases van toenemende en afnemende bedrijvigheid, waarvan duur en intensiteit verschillen.

 • Constituency (kiesgroep)

  Het Internationaal Monetair Fonds wordt beheerd door een algemeen directeur en 24 Executive Directors. Die laatste vertegenwoordigen één land of een kiesgroep van meerdere landen die lid zijn van het IMF.

 • Consumentenkrediet

  Een consumentenkrediet is een krediet dat door een natuurlijke persoon voor privé-doeleinden wordt aangegaan en dat voor iets anders gebruikt wordt dan om de aankoop van een onroerend goed te financieren. Het neemt meestal de vorm aan van een kredietopening, een lening op afbetaling of een verkoop op afbetaling.

 • Consumentenvertrouwen

  De index van het consumentenvertrouwen is een begrip waarmee men de particuliere consumptie probeert te voorspellen aan de hand van enquêtes. De vragen uit de enquête van de Europese Commissie zijn onderverdeeld in vijf categorieën: (1) de financiële situatie van huishoudens; (2) vooruitzichten voor de financiële situatie van de huishoudens; (3) de huidige algemene economische situatie; (4) vooruitzichten voor de algemene economische situatie; (5) de wenselijkheid om duurzame aankopen te doen. De vragen slaan op een periode van één jaar.

 • Corporate governance

  Procedures en processen waarmee een organisatie wordt bestuurd en gecontroleerd. De beheer- en controlestructuur bepaalt hoe de rechten en verantwoordelijkheden worden verdeeld over de verschillende deelnemers aan de organisatie en omschrijft de regels en procedures voor de besluitvorming.