Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Nieuwe modellen voor vennootschappen

Het WVV voorziet nieuwe modellen van de jaarrekening. Men onderscheidt  kapitaalvennootschappen (NV, SE en SCE) en kapitaalloze vennootschappen (BV en CV).

De nieuwe modellen voor vennootschappen werden gepubliceerd op de website van de NBB.

Nieuwe modellen voor verenigingen en stichtingen

De aanpassingen zijn voorzien in een latere fase.

Het nieuwe micromodel voor vzw’s en stichtingen zal in 2020 op de website van de Balanscentrale worden geplaatst na de officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Zij zullen vanaf 1 januari 2021 worden aanvaard voor de neerlegging van jaarrekeningen, in PDF-formaat en in gestructureerd dataformaat (XBRL).

Afschaffing van de neerlegging op papier

Sinds 1 januari 2020 worden de neerleggingen van de jaarrekeningen op papier niet meer aanvaard.