Versie 2.0 Filing CBSO

Op 3 april 2023 om 18u00 wordt een nieuwe belangrijke versie van de FILING-toepassing geïnstalleerd.

Wat is nieuw in Filing?

  • Mogelijkheid om betaalkaarten te registreren

 

  • Via de opties ‘Dupliceren’ en ‘Aanmaken op basis van vorig jaar’, mogelijkheid om het model (en de versie van de taxonomie) te wijzigen

  • Inproductiename van de taxonomie 23.0

De belangrijkste wijziging van deze nieuwe versie betreft sectie 2.2: Verklaring betreffende een aanvullend opdracht voor nazicht of correctie.

  • Modellen voor vennootschappen : de beschrijvende tekst is op vraag van de ITAA aangepast,
  • Modellen voor verenigingen : de pagina wordt op vraag van de CBN verwijderd en sectie 2.1 wordt omgedoopt tot sectie 2.