Verenigingen of stichtingen

Deze controles worden uitgevoerd op de jaarrekeningen opgesteld volgens de gestandaardiseerde modellen voor verenigingen en stichtingen, voorzien in het Koninklijk Besluit van 19 december 2003:

Er bestaan 3 controlelijsten:

 1. De lijst van wettelijke rekenkundige en logische controles
  Deze lijst wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en geeft een overzicht van de controles op de balans, de resultatenrekening en op de bijlagen.
  Lijst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2008 (blz. 15.328 tot 15.334), gewijzigd ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2011 (blz. 7.677 tot 7.678), aangepast aan de wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2013 (blz. 96.970 tot 96.970), van toepassing vanaf 1 april 2014.
 2. De lijst van bijkomende rekenkundige en logische controles,
  Deze lijst wordt niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zij geeft een overzicht van de controles op de balans, op de resultatenrekening en op de bijlagen. De jaarrekeningen hoeven niet te voldoen aan de bijkomende controles om aanvaard te worden door de Nationale Bank (niet-blokkerende controles). De volledige lijst is opgenomen als bijlage 2.2 in het "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden".
 3. De lijst met vergelijkingen op de controles van de sociale balans
  Zij bevat een serie specifieke controles tussen de bijlagen en de balans alsook op de sociale balans. De volledige lijst is opgenomen als bijlage 2.3 in het "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden".