Taxonomie 2019bis: overgangsmodaliteiten voor neerlegging van jaarrekeningen

De taxonomie 2019bis is een specifieke aanpassing van de 2019-versie van de taxonomie in de zin dat het de ondernemingen, die hun jaarrekening moeten opstellen en neerleggen overeenkomstig de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in staat stelt om deze in XBRL-formaat neer te leggen in plaats van het PDF-formaat te moeten gebruiken.

De taxonomie van 2019 is aangevuld met bepaalde noodzakelijke informatie en enkele velden die door de neerleggende vennootschap moeten worden ingevuld. 

Deze noodzakelijke informatie en in te vullen velden zijn geïntegreerd op pagina VOL1, VKT1 of MIC1, afhankelijk van het gebruikte schema.

Het model voor de jaarrekening opgesteld en neergelegd volgens de taxonomie 2019bis blijft de versie 2019, bekend als het 'oude' model.