Taxonomie 2019bis: overgangsmodaliteiten voor neerlegging van jaarrekeningen

Taxonomie 2019bis is een aanpassing van Taxonomie 2019, die door alle vennootschappen en verenigingen kan worden gebruikt, ongeacht of ze al dan niet onderworpen zijn aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

 

Voor meer informatie: zie infomail 53 (update van infomail 52)