Tarieven voor vennootschappen 2019

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. (KB van 29 april 2019, art. 3:70 en 3:188)

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:

  • de gebruikte drager: XBRL, PDF of papier
  • de begindatum van de jaarrekening
    Voor een jaarrekening waarvan het boekjaar aanvangt vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 79,98 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS).
    Voor een boekjaar met begindatum vanaf 1 januari 2016 is er geen publicatie meer in de BBS
  • het model van de jaarrekening: volledig, klein of micro

 

Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een tarieftoeslag. (WVV, art. 3:13)

Tarieven 2019

Jaarrekeningen onder de vorm van een XBRL- of een PDF-bestand worden geüpload in Filing.

Jaarrekeningen op papier worden verstuurd via de post.

  VOL VKT MIC
XBRL 304,10 72,10 54,20
PDF 360,30 128,20 110,40
Papier 366,50 134,40 116,60
Verbeterde neerlegging 68,70 68,70 43,70

 

Samenstelling van de tarieven voor 2019

De samenstelling van de tarieven voor vennootschappen vindt u in deze samenvattende tabel.

Historiek van de neerleggingskosten

De historiek van de neerleggingskosten voor vennootschappen vindt u in deze samenvattende tabel.