Publicaties en cijfers

Publicaties

Statistisch Tijdschrift (Hoofdstuk 2)
  Publicaties
Statistisch Tijdschrift - maandelijkse bijwerking
  Publicatie
Conjunctuurenquêtes - maandelijkse enquête
  Persberichten
Conjunctuurenquêtes - zesmaandelijkse enquête
  Persberichten
Consumentenenquête
  Persberichten