Domein MBS - XML rapporteringen: BNK, ELMI, IF, IRRBB, MIR, PHL, PI, SCHA...

Laatste nieuws

12/04/2023

Update van de PHL guidelines  

05/10/2022

Toetreding van Kroatië tot de Europese Monetaire Unie - impact op schema A en MIR rapportering

25/02/2022 Nieuwe validatieregels werden toegevoegd aan de tabellen 1.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 en 1.5.4 van de PI en ELMI rapporten.
27/01/2022 SCHA rapport: Beperkte wijziging aan Circulaire NBB_2021_11, erratum gecommuniceerd via e-mail aan de declaranten.
01/01/2022 Het nieuwe formulier "1.7 - Bescherming van de geldmiddelen ontvangen voor de uitvoering van betalingstransacties" werd toegevoegd aan de PI- en ELMI-rapporten.
18/11/2021 SCHA rapport: Beperkte wijzigingen aan Circulaire NBB_2021_01 en Circulaire NBB_2021_11, erratum gecommuniceerd via e-mail aan de declaranten.
05/08/2021 SCHA rapport: tabel 03.62 met betrekking tot “Netting toegepast op niveau van Repo’s en Reverse Repo’s” werd gepubliceerd in de TEST-omgeving van Onegate voor de referentieperiode van september 2021. Deze tabel zal beschikbaar zijn in de Productie-omgeving op 1 september 2021 voor de referentieperiode van augustus 2021.
14/06/2021 SCHA rapport: nieuwe set validatieregels van toepassing na inwerkingtreding van Circulaire NBB 2021 01 en Circulaire NBB_2021_11
20/05/2021 ELMI rapport: meerdere validatieregels voor tabellen 1.5.A en 1.5.B werd gewijzigd.

Technische documentatie

De aangiften in OneGate van de XML rapporten moeten voldoen aan een aantal technische vereisten, die verschillen van rapport tot rapport. In onderstaande tabel bevinden zich de links naar alle nodige documenten, zoals verzendingsprotocol, cijfervoorbeeld en validatieregels.

De technische documenten zijn beschikbaar in het Engels.

Deze website is work in progress en wordt nog verder vervolledigd.

Report Start date End date Examples Documents Contact
BNK 2005‑01‑01 ---   tables
rules
protocol

SchemaA@nbb.be

BFP 2017-01-01 --- xml circulaireNL 
circulaireFR
protocol 
listG

SchemaA@nbb.be

ELMI 2022-01-01 --- xml rules protocol

SchemaA@nbb.be

IF 2014‑12‑01 ‑‑‑ xml rules protocol

BankRep@nbb.be

IRRBB_CON 2019‑10‑01 --- xml protocol xlsx BankRep@nbb.be
IRRBB_IND 2019-10-01 --- xml protocol xlsx BankRep@nbb.be
IRRBB_LSI_CON 2023‑09‑01 --- xml protocol xlsx BankRep@nbb.be
IRRBB_LSI_IND 2023‑09‑01 --- xml protocol xlsx BankRep@nbb.be
MIR 2003-01-01 ---   protocol

Mir@nbb.be

RIAD_ATTRIBUTES 2020-01-01 --- xml protocol, xlsx BankRep@nbb.be
PHL 2021-01-01 --- xml rules protocol guidelines BankRep@nbb.be
PI 2022-01-01 --- xml rules protocol

SchemaA@nbb.be

PI-ELMI-QUAL 2019-01-01 ---   protocol

SchemaA@nbb.be

SCHA 2022-01-01 ---   rulesNL rulesFR protocol
List.Int.Org.

SchemaA@nbb.be

Archief

Ouder nieuws

31/12/2020 Het technisch protocol voor de rapportering van Schema A werd aangepast. De tolerantiemarge op de validatieregels wordt verhoogd teneinde de rapporteringslast voor de banksector te reduceren. Voor de basistabellen 00.10 – 00.60 blijft de tolerantie behouden (intra-tabel : 5 eenheden ; inter-tabel: 10 eenheden) maar voor al de andere tabellen wordt de tolerantie verhoogd voor intra-tabel validatieregels tot 20 eenheden en voor inter-tabel validatieregels tot 40 eenheden.
14/10/2020 Nieuwe validatieregels werden toegevoegd aan de tabellen 1.5.A en 1.5.B van het ELMI rapport.
19/06/2020 De validatieregels van het Schema A werden aangepast aan de nieuwe classificatie van de tegenpartijen European Stability Mechanism (ESM) en European Financial Stability Facility (EFSF). Deze validatieregels zijn geldig vanaf de rapportering van augustus 2020 betreffende de referentie periode van juli 2020.
24/03/2020 Het rapport "RIAD_ATTRIBUTES" voor de "Collecte van bijkomende referentiegegevens ter bepaling van de Europese rapporteringsverplichtingen" is in OneGate geïmplementeerd en werd in het domein MBS opengesteld.

Instellingen die onderworpen zijn aan het toezicht van Bank, en zich tevens op het hoogste niveau van consolidatie binnen de aan het GTM deelnemende lidstaten bevinden, worden gevraagd om deze bijkomende attributen ook aan de Bank te rapporteren voor die entiteiten binnen hun groep die in een niet-deelnemende lidstaat aan het GTM of derde land gevestigd zijn. Indien U zich in dit geval bevindt, gelieve dan contact op te nemen met de NBB.

01/07/2019 In het verslag PI, tabel 3.3.1, werd de regel "[3.3.1 - RULE 40] 25= PI 3.2 45 + PI 3.1 45" uitgeschakeld wegens munten onverenigbaarheid.

Voormalige technische documenten

Report Start date End date Examples Documents
ELMI 2013-06-01 2018-12-31 xml rules protocol
ELMI 2019-01-01 2021-12-31 xml rules protocol
IF 2011-01-01 2012-05-31 xml rules protocol
IF 2012-06-01 2014-11-30 xml rules protocol
PHL 2001-01-01 2015-12-31 xml rules protocol guidelines
PHL 2016-01-01 2016-12-31 xml rules protocol guidelines
PHL 2017-01-01 2018-12-31 xml rules protocol guidelines
PHL 2019-01-01 2020-12-31 xml rules protocol guidelines
PI 2010-07-01 2018-12-31 xml rules protocol
PI 2019-01-01 2021-12-31 xml rules protocol
REMUN 2010-12-01 2012-12-31   tables
REMUN 2013-01-01 2018-12-31   tables
SCHA 2014-12-01 2015-05-31   rulesNL rulesFR protocol
SCHA 2015-06-01 2017-11-30   rulesNL rulesFR protocol
SCHA 2017-12-01 2018-11-30   rulesNL rulesFR protocol
SCHA 2018-12-01 2020-06-30   rulesNL rulesFR protocol
SCHA 2020‑02‑01 2020‑06‑30   rulesNL rulesFR protocol
SCHA 2020-07-01 2021-07-31   rulesNL rulesFR protocol List.Int.Org.
SCHA 2021-08-01 2021-12-31   rulesNL rulesFR protocol