Aanmelden bij OneGate via CSAM

Voorbereidende stappen

Om de gebruikers toegangen te kunnen verlenen (fase 3), zijn enkele voorbereidende stappen nodig op de platforms die de federale overheidsdiensten beheren.

Stap 1

Stap 2 Stap 3

Registratie van de onderneming en aanstelling van de Hoofdtoegangsbeheerder

 

 

Toekenning van de Onegate Admin-rol

  Gebruikers creëren op basis van het rijksregisternummer
 CSAM        

1. De HTB (Hoofdtoegangsbeheerder)

Contact opnemen met de Hoofdtoegangsbeheerder in uw onderneming (dienst Human Resources of Boekhouding). Deze beheert de toegangen tot de verschillende online toepassingen van de overheid, zoals Dimona, DmfA, FinProf, InterVAT.

Is er nog geen hoofdtoegangsbeheerder of geen toegangsbeheerder voor het domein ‘Economie’ geregistreerd voor uw onderneming of wenst u de toegangsbeheerder te veranderen? Meld u aan op de  website van CSAM en volg de stappen.

2. De OneGate Admin-rol

De hoofdtoegangsbeheerder of de (co)toegangsbeheerder van het domein ‘Economie’ kent de Onegate Admin-rol toe aan de medewerker of aan de medewerkers die de toegangen tot de toepassing Onegate moeten beheren.

3. Onegate

De medewerker die de Onegate Admin-rol heeft gekregen, meldt zich aan om toegangen te creëren voor de gebruikers die in Onegate aangiften moeten doen.