Aanmelden bij OneGate via CSAM

Webinar: OneGate – CSAM

Session d'information / informatiesessie: OneGate - CSAM

Inleiding 00:00:00 tot 00:11:10
Praktische uitleg 00:11:10 tot 00:39:52
Vragen & antwoorden 00:39:52 tot 01:27:53

 

Voorbereidende stappen

Om de gebruikers toegangen te kunnen verlenen (fase 3), zijn enkele voorbereidende stappen nodig op de platforms die de federale overheidsdiensten beheren.

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Registratie van de onderneming en aanstelling van de Hoofdtoegangsbeheerder

 

 

Toekenning van de Onegate Admin-rol

  Gebruikers creëren op basis van het rijksregisternummer
 CSAM        

1. De HTB (Hoofdtoegangsbeheerder)

Contact opnemen met de Hoofdtoegangsbeheerder in uw onderneming (dienst Human Resources of Boekhouding). Deze beheert de toegangen tot de verschillende online toepassingen van de overheid, zoals Dimona, DmfA, FinProf, InterVAT.

Is er nog geen hoofdtoegangsbeheerder of geen toegangsbeheerder voor het domein ‘Economie’ geregistreerd voor uw onderneming of wenst u de toegangsbeheerder te veranderen? Meld u aan op de  website van CSAM en volg de stappen.

2. De OneGate Admin-rol

De hoofdtoegangsbeheerder of de (co)toegangsbeheerder van het domein ‘Economie’ kent de Onegate Admin-rol toe aan de medewerker of aan de medewerkers die de toegangen tot de toepassing Onegate moeten beheren.

3. Onegate

De medewerker die de Onegate Admin-rol heeft gekregen, meldt zich aan om toegangen te creëren voor de gebruikers die in Onegate aangiften moeten doen.

Beknopt overzicht

  • Een beknopt overzicht van uit te voeren stappen om aan te melden via CSAM voor gebruikers die gebruik maken van een elektronische identiteitskaart uitgegeven in België, vindt u hier .
  • Voor verantwoordelijken van een BTW-eenheid en voor fiscale vertegenwoordigers is de procedure iets anders. Zie hiervoor de FAQ Onegate ‘Derde-aangevers’.
  • Buitenlanders dienen gebruik te maken van een elektronisch commercieel certificaat, type U2A, uitgegeven door Isabel, Globalsign of QuoVadis. Neem contact met hen op voor meer informatie. Zie FAQ Onegate ‘Hoe toegang aan te vragen met een elektronisch certificaat’.
    Als u al een dergelijk certificaat heb, gebruik dan deze link om aan te melden: https://onegate.nbb.be/my.policy.