Nationale/regionale rekeningen

In België worden de nationale rekeningen, net als in alle landen van de EU, opgesteld volgens de definities van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR). Sinds september 2014 is het ESR 2010 het rekeningenstelsel, in opvolging van het vorige, het ESR 1995. Het ESR 2010 is een update van het ESR 1995, waar het de grondslagen en algemene principes van overneemt. Niettemin konden met het ESR 2010 een aantal wijzigingen worden doorgevoerd om het beter te laten overeenstemmen met de nieuwe economische omgeving en om beter in te spelen op de veranderingen die de economieën de afgelopen twintig jaar hebben ondergaan.