Publicaties en cijfers

Publicaties

- Flash-raming en kwartaalrekeningen Persbericht  
- Kwartaalaggregaten Persbericht  
- Kwartaalrekeningen Persbericht Publicaties
- Kwartaalsectorrekeningen Persbericht Publicaties
- Jaaraggregaten (eerste raming) Persbericht Publicaties
- Gedetailleerde jaarrekeningen Persbericht Publicaties
- Rekeningen van de overheid Persbericht Publicaties
- Aanbod- en gebruikstabellen Persbericht Publicaties
- Satellietrekening van de IZWs Persbericht Publicaties
- Het economische gewicht van verenigingen in Belgïe - Kwantitatieve analyse   Publicaties
- Distributieve resultaten van de huishoudenssector   Publicaties
     
- Regionale rekeningen Persbericht Publicaties
- Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten Persbericht Publicaties
- Regionale verdeling van de inkomens van de gezinnen en van de  consumptieve bestedingen per institutionele sector Persbericht Publicaties

Gerelateerde websites

- SDDS Plus
- Federaal Planbureau: Input-outputabellen
- Federaal Planbureau: Milieu-economische rekeningen