Occasionele herziening van de nationale rekeningen in 2019

Overeenkomstig de Europese aanbevelingen worden de nationale rekeningen in 2019 aan een occasionele herziening onderworpen. Deze herziening, die past in het kader van de gebruikelijke en normale procedures tot verbetering van de nationale rekeningen, vindt plaats in de meeste Europese landen. Ze zal in België worden uitgevoerd op 18 oktober 2019, bij de publicatie van de gedetailleerde jaarrekeningen. De overige statistieken van de Belgische nationale rekeningen zullen daarna worden aangepast, volgens het regelmatige publicatieschema.

De occasionele herzieningen zijn belangrijker dan de gewone herzieningen. Ze maken het mogelijk om, ongeveer om de vijf jaar, nieuwe bronnen of methodes te gebruiken voor de ramingen die aan de basis liggen van de nationale rekeningen. Het doel bestaat erin de kwaliteit van de statistieken te verbeteren en rekening te houden met bepaalde meer structurele economische ontwikkelingen. Er gaat ook bijzondere aandacht uit naar de samenhang tussen de nationale rekeningen en de gegevens van de betalingsbalans.

De occasionele herzieningen kunnen een impact hebben op het bbp, maar ook op andere economische indicatoren die op basis van de rekeningen berekend worden. In de mate van het mogelijke en met het oog op de homogeniteit in de tijd van de statistische reeksen, moeten de herzieningen toegepast worden op alle variabelen vanaf referentiejaar 1995. Meer informatie over het herzieningsbeleid vindt u hier.

Bij de verspreiding van de nationale rekeningen in oktober 2019 zal documentatie op maat gevoegd worden over de herziene methodologische punten. Momenteel kan het effect van de herziening op het vlak van bbp of andere aggregaten nog niet worden bekendgemaakt.