Classificatie van Institutionele Sectoren (CIS)

De CIS beschrijft de definitie en afbakeningscriteria voor de institutionele sectoren en bevat een nominatieve lijst van voorbeelden. De toepassing biedt de mogelijkheid om voor een gegeven institutionele eenheid de overeenstemmende sector op te zoeken.

De toepassing laat u toe om hetzij via het btw-nummer, hetzij via de naam de institutionele sector terug te vinden van de betrokken entiteit.