Methodologie

De financiële rekeningen worden opgemaakt volgens internationale afspraken. Voor Europa zijn die beschreven in het "Europese Systeem van nationale en regionale Rekeningen 2010" (ESR 2010). De Nationale Bank heeft meerdere methodologische artikels gepubliceerd die een beschrijving geven van de wijze waarop de internationale regels zijn geimplementeerd in de Belgische context.