Algemeen

De statistieken omtrent de financiële markten bieden een inzicht in de ontwikkelingen op de kapitaal-, geld- en beursmarkten. Ze bieden ook informatie over de rentetarieven en de wisselkoersen alsook de betalingssystemen en -instrumenten.

De prijsaspecten: rentetarieven en wisselkoersen

De prijsaspecten, zoals de rentevoeten, rendementen en wisselkoersen, zijn in een apart domein "rentetarieven" en "wisselkoersen" ondergebracht.

De rentetarieven bestaan uit een geheel van rentetarieven en rendementen waarmee de prijsniveaus in België kunnen worden vastgesteld van de geldmarkt, de kapitaalmarkt, de tarieven voor de cliënteel en de verschillende op de buitenlandse markten opgetekende tarieven.

De gegevens betreffende de geldmarkt (korte termijn) omvatten de rentetarieven van de schatkistcertificaten, van de interbankenmarkt (EONIA en EURIBOR), alsook de voornaamste rentevoeten van het monetaire beleid van het Eurosysteem.

Het onderdeel kapitaalmarkt (lange termijn) bestaat uit de op de secundaire markt berekende rendementen van de zowel voor particulieren als voor institutionele beleggers bestemde obligaties onder staatswaarborg.

Het gedeelte cliënteel omvat zowel debet- als creditrentetarieven, alsook enkele lijsttarieven die het mogelijk maken het op de particulieren afgestemde gedeelte van de Belgische markt te volgen.

Ten slotte bestrijkt een internationaal deel de euromarkten en enkele buitenlandse nationale referentietarieven.

Het domein betreffende de wisselkoersen bevat de elementen van het eurostelsel en de EMS-indicatoren, alsook valutakoersen van alle landen in de wereld. Het bevat ook de evolutie van de goudprijs.

De marktactiviteiten: kapitaal-, geld- en beursmarkten

Wat betreft de marktactiviteiten zijn er statistieken beschikbaar voor de effecten en de aandelen.

Zowel voor de effecten met korte als lange looptijd zijn meerdere statistieken beschikbaar. Voor effecten uitgegeven door de overheid is informatie op individuele basis beschikbaar, zowel wat de uitgifte betreft als de transacties op de secundaire markt. Voor gedematerialiseerde effecten, andere dan aandelen, is informatie per houderschap beschikbaar.

Ook de ontwikkelingen op de aandelenmarkten worden gevolgd. Meer specifiek gaat het hier over tijdreeksen van verschillende binnen- en buitenlandse beurzen voor verschillende elementen (marktkapitalisatie, omzet, beursindexen, ...). Ruimer dan genoteerde effecten worden ook inlichtingen verschaft over de uitgifte van onder meer deelbewijzen van ICB's.

De betalingssystemen

Ten slotte worden er statistieken opgesteld over "betalingssystemen en -instrumenten", zoals het aantal en het bedrag van interbancaire betalingsoperaties, het aantal en het bedrag van girale betalingen per instrument en statistieken over betaalkaarten.