Tabel 40.36 (domein SFI)

De instellingen voor collectieve belegging (ICB's) met monetair karakter sturen naar de Nationale Bank een specifieke tabel die betrekking heeft op de spreiding van de vorderingen en schulden per land.

Validatieregels

De rapportering wordt onderworpen aan een kwaliteitscontrole. De aangifte moet door de rapporterende instellingen vóór afgifte aan de Nationale Bank worden getest op een reeks validatieregels die hier exhaustief worden weergegeven: Overzicht van de validatieregels (pdf)

Codelijsten en wisselkoersen

Bevat essentiële basisinformatie voor een kwaliteitsvolle rapportering door de kredietinstellingen, waaronder de toe te passen wisselkoerswaarden in de maandelijkse rapportering, een interactieve opzoekfaciliteit voor de sectorale allocatie van de Belgische  tegenpartijen, evenals een volledige lijst van de MFI's en algemene richtlijnen bij de sectorale indeling van tegenpartijen uit de andere EU-lidstaten.