Structuurenquête - verzekeringsmaatschappijen (domein ESA)

Er wordt jaarlijks, in nauwe samenwerking met de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie, een structuurenquête gevoerd bij de verzekeringsondernemingen die onder toezicht staan van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), bij de herverzekeringsondernemingen en bij de bijkantoren van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressorteren.