Financiële en prudentiële [XBRL] rapporteringen (FINREP, COREP,... - domeinen XFI en CAR)

XBRL of eXtensible Business Reporting Language is een sterk opkomende computertaal voor de elektronische uitwisseling en standaardisering van financiële rapportering via internet. De vzw XBRL België werd opgericht om het gebruik ervan in België te bevorderen (U vindt meer informatie op www.xbrlbelgie.be).

XBRL wordt in de rapportering aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en de Nationale Bank voornamelijk gebruikt voor de rapportering van FINREP en COREP door diverse financiële instellingen. FINREP en COREP zijn Europese projecten van het Committee of European Banking Supervisors (CEBS):

  • FINREP staat voor Financial Reporting en is gebaseerd op de International Financial Reporting Standards (IFRS);
  • COREP staat voor Common Reporting of the solvency ratio en is gebaseerd op de Capital Requirements Directive.

Beide projecten werden opgestart ter harmonisatie van de Europese financiële en prudentiële rapportering en de Europese XBRL taxonomieën zijn terug te vinden op de site http://www.eurofiling.info. De Belgische XBRL taxonomieën bevinden zich hier.