Publicaties en cijfers

NBB.Stat, de databank van de macro-economische statistieken van de Nationale Bank van België, bevat de gegevens van de buitenlandse handel.

Deze gegevens zijn eveneens beschikbaar in de maandelijkse en driemaandelijkse statistische tijdschriften.

Publicaties

- Maandbericht Persbericht Publicaties
- Gedetailleerde gegevens van het persbericht buitenlandse handel per productcategorie   Publicaties
- Gedetailleerde gegevens van het persbericht buitenlandse handel per geografische opdeling   Publicaties

Cijfers

Gerelateerde websites

- Eurostat: Prodcom
- Eurostat: Internationale handel
- SDDS Plus