Nomenclatuur

Deze rubriek beschrijft de goederencodes die moeten worden ingevuld in de Intrastat-aangifte.

Waar vind ik de lijst van de goederencodes?

De lijst met de goederencodes van de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief wordt elk jaar opnieuw gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Hoe zoek ik een goederencode ?

Om zelf een goederencode te zoeken vindt u hieronder een document dat u begeleidt in het opzoeken. U maakt dan gebruik van de goederennaamlijst hierboven.

U kan natuurlijk ook altijd gebruik maken van onze dienst om een goederencode aan te vragen of te controleren. U klikt op de onderstaande link en u vult de gegevens in het scherm zo volledig mogelijk in. Op deze manier hebben wij een precieze omschrijving van uw product en kunnen wij voor u de goederencode opzoeken.

Indien u op zoek bent naar een goederencode voor import- of exportdoeleinden (niet-EU-lidstaten) dan raden wij u aan om contact op te nemen met de bevoegde diensten van de douane. De door de NBB toegekende goederencodes voor gebruik in de Intrastataangiften verbinden in generwijze de douane. Deze kan steeds besluiten dat voor de douaneaangiften andere goederencodes meer aangewezen zijn vanuit douanetechnische gronden.

Waar vind ik de nieuwe/gewijzigde goederencodes voor dit jaar?

Elk jaar wordt de goederennaamlijst bijgewerkt. Dit resulteert in een beperkt aantal wijzigingen. Hieronder vindt u de lijsten van dit jaar en van vorig jaar terug. De twee laatste lijsten betreffen een flatfile die u kan gebruiken in uw computersysteem.

Waar vind ik de lijsten om in te voeren in mijn systeem?

Hieronder vindt u een aantal lijsten die u kan gebruiken om gegevens in te voeren in uw computersysteem.