Rapportering vanaf 1 januari 2022

Algemeen

Op 1 december 2020 publiceerde de Raad van Bestuur van de ECB de Verordening (EU) 2020/2011 (of ECB/2020/59) als wijziging van Verordening (EU) nr. 1409/2013 (ECB/2013/43). Deze verordening wordt toegepast met ingang van 1 januari 2022. De statistische gegevens zullen niet langer op jaarbasis, maar op kwartaal- en halfjaarlijkse basis verzameld worden bij alle betalingsdienstaanbieders, met inbegrip van de uitgevers van elektronisch geld en de exploitanten van betalingssystemen. Dit betreft alle transacties waarvan ten minste één tegenpartij geen monetaire en financiële instelling is.

De aangiftebepalingen en de datum waarop de declaranten hun gegevens moeten rapporteren, wordt bepaald door de Nationale Bank van België. Bovendien bepaalt bijlage IV van de verordening de minimumnormen die van toepassing zijn voor transmissie, nauwkeurigheid, conceptuele naleving en herzieningen. Dit omvat onder andere het verstrekken van verklaringen voor eventuele breuken in de gegevens ten opzichte van voorgaande periodes.

Deze nieuwe verordening omvat ook gegevens uit andere rapporteringen, zoals de PSD2-frauderapportage. Bijgevolg zullen de gegevens voor de PSD2-frauderapportage vanaf 2022-S1 niet meer apart gerapporteerd moeten worden, maar zullen zij moeten worden opgenomen in de betalingsstatistieken.

Methodologie, technische documenten & support

Europees niveau

Verordening van de Europese Centrale Bank van 1 december 2020 (Verordening (EU) 2020/2011 of ECB/2020/59)[DBN1] 

Nationaal niveau

Op het nationale niveau vindt de collecte van de gegevens in OneGate plaats. De rapporteringsschema’s voor rapporten PST-3 en PST-3_DER en het protocol om XML-bestanden te ontwikkelen zijn beschikbaar in de sectie ‘Documentatie’ op de website OneGate. Gegevens kunnen gerapporteerd worden via CSV- of XML-bestanden.

De trimestriële gegevens moeten worden gerapporteerd uiterlijk op de laatste werkdag van de maand volgend op het te rapporteren kwartaal. De halfjaarlijkse gegevens moeten worden gerapporteerd uiterlijk op de laatste werkdag van de derde maand volgend op het te rapporteren semester.

Instructievideo’s en veelgestelde vragenlijst

  • Algemene presentatie over Payments Statistics (video + presentatie)
  • Gebruik van het rapporteringsschema (video)