Algemeen

De Raad van Bestuur van de ECB heeft op 28 november 2013 de Verordening (of Verordening (EU) nr. 1409/2013) goedgekeurd die het referentiekader invoerde voor de verzameling van de gegevens die nodig zijn om gedetailleerde statistieken over betalingen en betalingssystemen op te stellen.

De betalingsstatistieken zijn noodzakelijk om de taken te vervullen die worden voorgeschreven in de Statuten van het ESCB en de ECB. Deze statistieken worden voorgeschreven door de Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van Bestuur van de ECB met betrekking tot het verzamelen van statistieken door de ECB.

De verordening heeft als doel een betere dekking, een hogere kwaliteit en een grotere betrouwbaarheid te garanderen van de betalingsstatistieken, die o.a.in het 'Blue Book' worden opgenomen. Dankzij de verordening zijn de betalingsstatistieken van de verschillende centrale banken van het ESCB coherenter en beter onderling vergelijkbaar. Deze statistieken beantwoorden beter aan de behoeften van de gebruikers die werden vastgesteld na de financiële crisis van 2007-2008.

De gegevens worden op jaarbasis verzameld bij alle betalingsdienstaanbieders, met inbegrip van de uitgevers van elektronisch geld en de exploitanten van betalingssystemen. Dit betreft alle transacties waarvan ten minste één tegenpartij geen monetaire en financiële instelling is. De gegevens worden aan de ECB verstrekt door de Nationale Bank van België op de laatste werkdag van de maand mei van het jaar volgend op het referentiejaar. De aangiftebepalingen en de datum waarop de declaranten hun gegevens moeten rapporteren, wordt bepaald door de Nationale Bank van België. Bovendien bepaalt bijlage IV de minimumnormen die van toepassing zijn voor transmissie, nauwkeurigheid en conceptuele naleving. Dit omvat onder andere het verstrekken van verklaringen voor eventuele breuken in de gegevens ten opzichte van voorgaande periodes.

De verzamelde gegevens worden jaarlijks gepubliceerd op de website van de Nationale Bank van België.

Op 1 december 2020 publiceerde de Raad van Bestuur van de ECB de Verordening (EU) 2020/2011 (of ECB/2020/59) als wijziging van Verordening (EU) nr. 1409/2013 (ECB/2013/43). Deze verordening wordt toegepast met ingang van 1 januari 2022. Verdere informatie omtrent deze nieuwe verordening kan hier gevonden worden.