Wettelijke basis

De wettelijke basis voor de verzameling van statistische informatie door de Nationale Bank van België met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans, de internationale investeringspositie en de statistieken over de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België, omvat nationale en Europese wetteksten, alsook internationale verdragen.

Op nationaal niveau

 • Ministerieel besluit van 30 juni 2022 houdende goedkeuring van de reglementen van de Nationale Bank van België en voorafgaand reglement (B.S. 03.08.2022)

 • Reglement "A" van 17 mei 2022 van de Nationale Bank van België betreffende de statistische verplichtingen van de ingezeten kredietinstellingen aangaande de betalingsbalans

 • Reglement "B" van 17 mei 2022 van de Nationale Bank van België over transacties van goederen, diensten en overdrachten met het buitenland 

 • Reglement "C" van 17 mei 2022 van de Nationale Bank van België betreffende de aangifte over de grensoverschrijdende betalingen uitgevoerd met een betaalkaart

 • Reglement "D" van 17 mei 2022 van de Nationale Bank van België betreffende de aangiftes over de directe investeringen met het buitenland van de ingezeten rechtspersonen 

 • Reglement "E" van 17 mei 2022 van de Nationale Bank van België betreffende de aangiftes over de investeringen tussen ingezetenen andere dan de kredietinstellingen en niet-verwante niet-ingezetenen, met uitzondering van deze in roerende waarden

 • Reglement "F" van 17 mei 2022 van de Nationale Bank van België betreffende de aangiftes over de tegoeden en de verbintenissen in roerende waarden van ingezeten rechtspersonen andere dan de kredietinstellingen 

 • Reglement "G" van 17 mei 2022 van de Nationale Bank van België betreffende de aangiftes door de ingezetenen die lid zijn van een BTW-eenheid

 • Wet van 28 februari 2002 (geconsolideerde tekst) ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen (B.S. 03.05.2002 - editie 2)
  gewijzigd bij:

  • Koninklijk besluit van 15 oktober 2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de hoofdstukken IV en V en van artikel 17 van de wet van 28 februari 2002 ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van België en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen  (B.S. 28.11.2002)
  • Wet van 1 mei 2006 (B S. 07.07.2006)
  • Wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten  (B.S. 11.08.2017, Titel II- Financiële bepalingen, hoofdstuk 3 - art 21 en 22)
 • Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (artikelen 108 en 109) en het koninklijk besluit van 11 december 2019 betreffende de inzameling van gegevens met het oog op het opstellen van de driemaandelijkse nationale rekeningen.
  Voorgenoemde wet en koninklijk besluit hebben mogelijk ook een impact op de frequentie van de aangifte van de btw-eenheid door de leden (aangesloten ondernemingen) ervan.
 • Koninklijk besluit van 12 november 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 februari 2007 met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België (B.S. 20.11.2017)

 • Koninklijk besluit van 7 februari 2007 met betrekking tot het opstellen van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken in¬zake de internationale handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België (B.S. 25.04.2007)

Op Europees niveau