Introductie en nieuws

De Nationale Bank van België stelt de statistieken op van de betalingsbalans en van de internationale investeringspositie. Ze is eveneens verantwoordelijk voor de statistieken in verband met de internationale dienstenhandel en de buitenlandse directe investeringen.

Betalingsbalans

De betalingsbalans van België is een statistisch overzicht waarin systematisch de economische en financiële transacties tussen de ingezetenen van België en de niet-ingezetenen gedurende een bepaalde periode worden samengevat.

De betalingsbalans is een uniek instrument voor de analyse en het voeren van het economisch en monetair beleid door het mogelijk te maken elke categorie operaties te kwantificeren volgens universeel aanvaarde methodologische regels.

Directe investeringen

Directe investeringen zijn investeringen door internationale entiteiten waardoor ingezeten entiteiten van een economie een duurzaam belang verwerven of hebben verworven in een ingezeten entiteit in een andere economie dan de belegger.

Internationale investeringspositie

De externe positie van België beoogt op een bepaalde datum alle vorderingen en verbintenissen van de ingezetenen ten opzichte van de niet-ingezetenen te schetsen. Ze wordt opgesteld aan de hand van periodieke voorraadenquêtes, die eventueel worden bijgewerkt door gecumuleerde stromen voor de meest recente data.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt aan al de aangevers gezonden om hen op de hoogte te brengen van de laatste wijzigingen met betrekking tot de betalingsbalans.

Opleiding

Om ondernemingen in staat te stellen hun aangiften in te vullen, organiseert de Nationale Bank regelmatig opleidingen. Deze zijn zowel gewijd aan de inhoud van de aangiften als aan de OneGate toepassing.

Deze opleidingen zijn gratis en worden momenteel online gegeven.

Als u geïnteresseerd bent, aarzel niet om een e-mail te sturen naar sxtraining@nbb.be om een sessie te plannen over uw informatiebehoeften.