Introductie en nieuws

De Nationale Bank van België stelt de statistieken op van de betalingsbalans en van de internationale investeringspositie. Ze is eveneens verantwoordelijk voor de statistieken in verband met de internationale dienstenhandel en de buitenlandse directe investeringen.

Betalingsbalans

De betalingsbalans van België is een statistisch overzicht van alle transacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen gedurende een bepaalde periode.

De betalingsbalans is een uniek instrument voor de analyse en het voeren van het economisch en monetair beleid door het mogelijk te maken elke categorie operaties te kwantificeren volgens universeel aanvaarde methodologische regels.

De betalingsbalans uitgelegd in niet-technische taal

Directe investeringen

Er is sprake van een directe investering wanneer een ingezetene een invloed kan uitoefenen op het bestuur van een onderneming die een ingezetene is van een andere economie. In de praktijk wordt het bezit van 10% of meer van de stemrechten beschouwd als een directe investering.

Internationale investeringspositie

De internationale investeringspositie is het statistische overzicht van de uitstaande vorderingen en schulden die ingezetenen ten aanzien van niet-ingezetenen hebben op een bepaald tijdstip.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt aan al de aangevers gezonden om hen op de hoogte te brengen van de laatste wijzigingen met betrekking tot de betalingsbalans.

Opleiding

Om ondernemingen in staat te stellen hun aangiften in te vullen, organiseert de Nationale Bank regelmatig opleidingen. Deze zijn zowel gewijd aan de inhoud van de aangiften als aan de OneGate toepassing.

Deze opleidingen zijn gratis en worden momenteel online gegeven.

Als u geïnteresseerd bent, aarzel niet om een e-mail te sturen naar sxtraining@nbb.be om een sessie te plannen over uw informatiebehoeften.