Financiële ondernemingen

Betalingen per kaart (nieuwe rapportering)

Kredietinstellingen

 • Diensten: activiteiten met het buitenland - F01PKI : handleiding - aangifte xml
 • Directe investeringen met het buitenland 
  • De informatie (snelgids en handleiding) met betrekking tot de directe investeringen bij de kredietinstellingen behandelt volgende enquêtes :
   • GRPFDI - structuur van de groep
   • S23FDI - uitstaande bedragen van de directe investeringen
   • R23FDI - resultaten van de directe investeringen
   • S23FAT - FATS-gegevens (Foreign Affiliates Trade Statistics)
 • Lijst van de ingezeten klanten en het aantal verrichtingen - L01PKIhandleiding - aangifte xml
 • Beleggingen in effecten

Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

 • Diensten: activiteiten met het buitenland
  • Verrichtingen van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen vanaf 01/2015 - F02INS  : handleiding - aangifte xml
 • Directe investeringen en overige investeringen met het buitenland 
  • De informatie (snelgids en handleiding) met betrekking tot de directe investeringen en de overige investeringen bij de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen behandelt volgende enquêtes :
   • GRPFDI - structuur van de groep
   • F33FDI - directe investeringsstromen
   • S33FDI - uitstaande bedragen van de directe investeringen
   • R33FDI - resultaten van de directe investeringen en uitstaande bedragen van het eigen vermogen van niet-ingezeten ondernemingen die indirect worden aangehouden
   • S33FAT - FATS-gegevens (Foreign Affiliates Trade Statistics)
   • F33FOI - overige investeringsstromen
   • S33FOI - uitstaande bedragen van de overige investeringen
 • Beleggingen in effecten
  • De informatie  met betrekking tot de beleggingen in effecten bij de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen behandelt volgende enquêtes :
   • S10INS - verzekerings- en herverzekeringsondernemingen onderworpen aan de controle van de NBB (handleiding en aangifte xml)
   • S19INS - bijkantoren in het buitenland van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen onderworpen aan de controle van de NBB (handleiding en aangifte xml)
   • S10RIN - verzekerings- en herverzekeringsondernemingen niet onderworpen aan de controle van de NBB (handleiding en aangifte xml)

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Instellingen voor Collectieve Belegging

 • Diensten: activiteiten met het buitenland
 • Overige investeringen met het buitenland
  • De informatie (snelgids en handleiding) voor de verzameling van de statistische gegevens met betrekking tot de overige investeringen bij de instellingen voor collectieve belegging behandelt volgende enquête:
   • S63FOI - uitstaande bedragen van de overige investeringen
 • Beleggingen in effecten
  • De informatie  met betrekking tot de beleggingen in effecten bij de instellingen voor collectieve belegging behandelt volgende enquêtes :

Beursvennootschappen

 • Diensten: activiteiten met het buitenland
 • Directe investeringen en overige investeringen met het buitenland 
  • De informatie (snelgids en handleiding) voor de verzameling van de statistische gegevens met betrekking tot de directe investeringen en de overige investeringen bij de beursvennootschappen behandelt volgende enquêtes :
   • GRPFDI - structuur van de groep
   • F43FDI - directe investeringsstromen
   • S43FDI - uitstaande bedragen van de directe investeringen
   • R43FDI - resultaten van de directe investeringen en uitstaande bedragen van het eigen vermogen van niet-ingezeten ondernemingen die indirect worden aangehouden
   • S43FAT - FATS-gegevens (Foreign Affiliates Trade Statistics)
   • F43FOI - overige investeringsstromen
   • S43FOI - uitstaande bedragen van de overige investeringen
 • Beleggingen in effecten - S10STB: handleiding - aangifte xml

Ondernemingen voor vermogensbeheer

Betalingsinstellingen - geldtransfers

 • Enquête Geldtransfers met het buitenland - F01MTRhandleiding