Niet-financiële ondernemingen

Activiteiten met het buitenland

Directe en overige investeringen met het buitenland

De informatie (handleiding  en aangifte xml) voor de verzameling van de statistische gegevens met betrekking tot de directe investeringen en de overige investeringen bij de niet-financiële ondernemingen behandelt volgende enquêtes :

  • GRPFDI : structuur van de groep
  • F13FDI - directe investeringsstromen
  • S13FDI - uitstaande bedragen van de directe investeringen
  • R13FDI - resultaten van de directe investeringen en uitstaande bedragen van het eigen vermogen van niet-ingezeten ondernemingen die indirect worden aangehouden
  • S13FAT - FATS-gegevens (Foreign Affiliates Trade Statistics)
  • F13FOI - overige investeringsstromen
  • S13FOI - uitstaande bedragen van de overige investeringen

Beleggingen in effecten

Handelskredieten met het buitenland

  • S03CCR - Vorderingen en schulden tegenover het buitenland ingevolge goederentransacties : handleiding - aangifte xml