Algemeen

Hier hebt u toegang tot de recentste statistische persberichten en statistieken. De cijferreeksen kan u raadplegen via de online database NBB.Stat en via PDF-versies van standaardtabellen. Een actueel beeld van de belangrijkste macro-economische variabelen wordt gepresenteerd in de Kerncijfers en de wekelijkse Economische indicatoren voor België. De komende updates en nieuwe statistieken worden aangekondigd in een kalender per thema. Eventuele vragen kan u richten tot de personen van wie u de contactgegevens hier aantreft.