Kalender

Datum Periode Bron Thema
2019-05-21 2019M4 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2019-05-22 2019Q1 NBB Financial Vehicle Corporations
2019-05-24 2019M5 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2019-05-24 2019-05 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2019-05-24 2019-21 NBB Economische indicatoren voor België
2019-05-28 2019M4 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2019-05-29 2019Q1 INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2019-05-29 2019Q1 INR Werkgelegenheid
2019-05-29 2019M4 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2019-05-29 2019-22 NBB Economische indicatoren voor België
2019-05-31 2019M4 NBB Monetaire aggregaten
2019-06-03 2019M4 NBB MFI interest rates (MIR)
2019-06-05 2019M4 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2019-06-05 2019M4 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2019-06-05 2019M4 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2019-06-07 2019M5 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2019-06-07 2019-23 NBB Economische indicatoren voor België
2019-06-14 2019M4 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2019-06-14 2019M4 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2019-06-14 2019-03 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2019-06-14 2019-03 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2019-06-14 2019-24 NBB Economische indicatoren voor België
2019-06-17 2019-05 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2019-06-20 2019M6 NBB Consumentenenquête
2019-06-20 2019-06 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2019-06-21 2019M5 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2019-06-21 2019-25 NBB Economische indicatoren voor België
2019-06-24 2019M6 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2019-06-24 2019-06 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2019-06-26 2019M1-3 NBB Betalingsbalans
2019-06-26 2019Q1 NBB Internationale Investeringspositie
2019-06-26 2019Q1 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2019-06-28 2019-I NBB Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête
2019-06-28 2019Q1 INR Kwartaalrekening van de overheid
2019-06-28 2019Q1 NBB Financiële overheidsrekeningen
2019-06-28 2019Q1 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2019-06-28 2019M5 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2019-06-28 2019-26 NBB Economische indicatoren voor België
2019-07-01 2019M5 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2019-07-01 2019M5 NBB Monetaire aggregaten
2019-07-03 2019M5 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2019-07-03 2019M5 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2019-07-03 2019M5 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2019-07-04 2019Q1 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2019-07-04 2019M5 NBB MFI interest rates (MIR)
2019-07-05 2019Q1 NBB Directe investeringen met het buitenland
2019-07-05 2019M6 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2019-07-05 2019-27 NBB Economische indicatoren voor België
2019-07-12 2019Q1 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2019-07-12 2019-I INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen
2019-07-12 2019-I INR Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen
2019-07-12 2019Q1 NBB Financiële rekeningen van België
2019-07-12 2019-I NBB Financiële rekeningen van België
2019-07-12 2019Q1 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2019-07-12 2019Q1 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2019-07-12 2019Q1 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2019-07-12 2019Q1 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2019-07-12 2019Q1 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2019-07-12 2019-28 NBB Economische indicatoren voor België
2019-07-15 2019M5 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2019-07-15 2019M5 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2019-07-15 2019-04 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2019-07-15 2019-04 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2019-07-15 2019-I INR Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht
2019-07-16 2019-II NBB Statistisch Tijdschrift
2019-07-19 2019M7 NBB Consumentenenquête
2019-07-19 2019-07 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2019-07-19 2019-29 NBB Economische indicatoren voor België
2019-07-22 2019M6 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2019-07-24 2019M7 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2019-07-24 2019M7 NBB Driemaandelijkse enquête productievermogen
2019-07-24 2019-07 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2019-07-24 2019M6 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2019-07-26 2019-30 NBB Economische indicatoren voor België
2019-07-30 2019Q2 (Flash) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2019-07-30 2019-I INR Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen
2019-07-30 2019Q1 (Rev.) INR Werkgelegenheid
2019-07-30 2019M6 NBB MFI interest rates (MIR)
2019-07-31 2019M6 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2019-07-31 2019M6 NBB Monetaire aggregaten
2019-08-02 2019-31 NBB Economische indicatoren voor België
2019-08-05 2019M6 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2019-08-05 2019M6 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2019-08-05 2019M6 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2019-08-07 2019M7 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2019-08-09 2019-32 NBB Economische indicatoren voor België
2019-08-13 2019-07 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2019-08-16 2019M6 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2019-08-16 2019M6 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2019-08-16 2019-05 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2019-08-16 2019-05 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2019-08-16 2019Q2 NBB Financial Vehicle Corporations
2019-08-16 2019-33 NBB Economische indicatoren voor België
2019-08-21 2019M8 NBB Consumentenenquête
2019-08-21 2019-08 NBB Perscommuniqué - Indicator inzake perceptie van kredietbelemmering
2019-08-21 2019-08 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2019-08-21 2019M7 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2019-08-23 2019M8 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2019-08-23 2019-08 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2019-08-23 2019-34 NBB Economische indicatoren voor België
2019-08-28 2019M7 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2019-08-30 2019Q2 INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2019-08-30 2019Q2 INR Werkgelegenheid
2019-08-30 2019M7 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2019-08-30 2019M7 NBB Monetaire aggregaten
2019-08-30 2019-35 NBB Economische indicatoren voor België
2019-09-02 2019M7 NBB MFI interest rates (MIR)
2019-09-04 2019M7 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2019-09-04 2019M7 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2019-09-04 2019M7 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2019-09-06 2019M8 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2019-09-06 2019-36 NBB Economische indicatoren voor België
2019-09-13 2019-37 NBB Economische indicatoren voor België
2019-09-13 2019-08 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2019-09-16 2019M7 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2019-09-16 2019M7 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2019-09-16 2019-06 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2019-09-16 2019-06 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2019-09-20 2019M9 NBB Consumentenenquête
2019-09-20 2019-09 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2019-09-20 2019-38 NBB Economische indicatoren voor België
2019-09-23 2019M8 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2019-09-24 2019M9 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2019-09-24 2019-09 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2019-09-26 2019M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2019-09-27 2019-39 NBB Economische indicatoren voor België
2019-09-30 2019M4-6 NBB Betalingsbalans
2019-09-30 2019Q2 NBB Internationale Investeringspositie
2019-09-30 2019Q2 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2019-09-30 2019M8 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2019-09-30 2019M8 NBB Monetaire aggregaten
2019-10-01 2019M8 NBB MFI interest rates (MIR)
2019-10-03 2019M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2019-10-03 2019M8 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2019-10-03 2019M8 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2019-10-04 2019Q2 NBB Directe investeringen met het buitenland
2019-10-04 2019-40 NBB Economische indicatoren voor België
2019-10-07 2019M9 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2019-10-11 2019Q2 NBB Financiële rekeningen van België
2019-10-11 2019-II NBB Financiële rekeningen van België
2019-10-11 2019Q2 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2019-10-11 2019Q2 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2019-10-11 2019Q2 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2019-10-11 2019Q2 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2019-10-11 2019Q2 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2019-10-11 2019-41 NBB Economische indicatoren voor België
2019-10-15 2019M8 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2019-10-15 2019M8 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2019-10-15 2019-07 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2019-10-15 2019-07 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2019-10-15 2019-II INR Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht
2019-10-16 2019-III NBB Statistisch Tijdschrift
2019-10-18 2018 INR Jaarlijkse gedetailleerde sectorrekeningen
2019-10-18 2018 INR Samenstelling en verdeling van het bbp
2019-10-18 2018 INR Belangrijkste componenten per bedrijfstak en sector
2019-10-18 2018 INR Finale consumptie van huishoudens per bestedingscategorie
2019-10-18 2018 INR Bruto-investeringen in vaste activa per categorie van activa
2019-10-18 2019-10 INR Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid
2019-10-18 2018 INR Nationale rekeningen - Gedetailleerde rekeningen en tabellen
2019-10-18 2018 INR Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde rekeningen en tabellen
2019-10-18 2018 NBB Werkgelegenheid - gedetailleerde jaarcijfers
2019-10-18 2018 (Rev.) INR Niet-financiële rekening van de overheid - overzicht
2019-10-18 2018 INR Gedetailleerde overheidsrekeningen
2019-10-18 2019Q2 INR Kwartaalrekening van de overheid
2019-10-18 2019-42 NBB Economische indicatoren voor België
2019-10-19 2019Q2 NBB Financiële overheidsrekeningen
2019-10-19 2019Q2 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2019-10-21 2019M10 NBB Consumentenenquête
2019-10-21 2019-10 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2019-10-21 2019M9 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2019-10-24 2019M10 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2019-10-24 2019M10 NBB Driemaandelijkse enquête productievermogen
2019-10-24 2019-10 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2019-10-25 2019-43 NBB Economische indicatoren voor België
2019-10-28 2019M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2019-10-30 2019Q3 (Flash) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2019-10-30 2019Q2 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2019-10-30 2019Q2 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2019-10-30 2019-II INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen
2019-10-30 2019-II INR Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen
2019-10-30 2019-II INR Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen
2019-10-30 2019Q2 (Rev.) INR Werkgelegenheid
2019-10-30 2019M9 NBB MFI interest rates (MIR)
2019-10-31 2019M9 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2019-10-31 2019M9 NBB Monetaire aggregaten
2019-10-31 2019-44 NBB Economische indicatoren voor België
2019-11-06 2019M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2019-11-06 2019M9 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2019-11-06 2019M9 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2019-11-08 2019M10 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2019-11-08 2019-45 NBB Economische indicatoren voor België
2019-11-15 2019M9 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2019-11-15 2019M9 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2019-11-15 2019-08 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2019-11-15 2019-08 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2019-11-15 2019-46 NBB Economische indicatoren voor België
2019-11-18 2019-10 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2019-11-20 2019Q3 NBB Financial Vehicle Corporations
2019-11-21 2019M11 NBB Consumentenenquête
2019-11-21 2019-11 NBB Perscommuniqué - Indicator inzake perceptie van kredietbelemmering
2019-11-21 2019-11 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2019-11-21 2019M10 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2019-11-22 2019-47 NBB Economische indicatoren voor België
2019-11-25 2019M11 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2019-11-25 2019-11 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2019-11-28 2019M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2019-11-29 2019Q3 INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2019-11-29 2019Q3 INR Werkgelegenheid
2019-11-29 2019M10 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2019-11-29 2019M10 NBB Monetaire aggregaten
2019-11-29 2019-48 NBB Economische indicatoren voor België
2019-12-03 2019M10 NBB MFI interest rates (MIR)
2019-12-04 2019M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2019-12-04 2019M10 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2019-12-04 2019M10 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2019-12-06 2019M11 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2019-12-06 2019-49 NBB Economische indicatoren voor België
2019-12-09 2011-2016 INR Satellietrekening van de IZW's
2019-12-09 2015 INR Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk
2019-12-09 2015 INR Perscommuniqué - INR - Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk
2019-12-13 2019-50 NBB Economische indicatoren voor België
2019-12-13 2019-11 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2019-12-16 2019M10 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2019-12-16 2019M10 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2019-12-16 2019-09 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2019-12-16 2019-09 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2019-12-18 2019M12 NBB Consumentenenquête
2019-12-18 2019-12 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2019-12-19 2019M12 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2019-12-19 2019-12 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2019-12-20 2018 INR Kapitaalgoederenvoorraad
2019-12-20 2016 INR Aanbod- en gebruikstabellen
2019-12-20 2016 INR Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen
2019-12-20 2018 INR Perscommuniqué - INR - Grondenvoorraad van de particulieren
2019-12-20 2019-51 NBB Economische indicatoren voor België
2019-12-23 2019M11 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2019-12-27 2019-52 NBB Economische indicatoren voor België
2019-12-31 2019M7-9 NBB Betalingsbalans
2019-12-31 2019Q3 NBB Internationale Investeringspositie
2019-12-31 2019Q3 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2019-12-31 2019Q3 INR Kwartaalrekening van de overheid
2019-12-31 2019Q3 NBB Financiële overheidsrekeningen
2019-12-31 2019Q3 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2019-12-31 2019M11 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2019-12-31 2019M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2020-01-03 2019M11 NBB Monetaire aggregaten
2020-01-06 2019Q3 NBB Directe investeringen met het buitenland
2020-01-06 2019M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2020-01-06 2019M11 NBB Kredietinstellingen op sociale basis
2020-01-06 2019M11 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2020-01-06 2019M11 NBB MFI interest rates (MIR)
2020-01-07 2019Q3 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2020-01-08 2019M12 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2020-01-10 2019Q3 NBB Financiële rekeningen van België
2020-01-10 2019Q3 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2020-01-10 2019Q3 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2020-01-10 2019Q3 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2020-01-10 2019Q3 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2020-01-10 2019Q3 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2020-01-15 2019M11 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2020-01-15 2019M11 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2020-01-21 2019M12 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2020-01-29 2019M12 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2020-02-03 2019M12 NBB MFI interest rates (MIR)
2020-02-14 2019M12 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2020-02-14 2019M12 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2020-02-20 2019Q4 NBB Financial Vehicle Corporations
2020-02-29 2019M12 NBB Monetaire aggregaten
2020-03-31 2019M10-12 NBB Betalingsbalans
2020-03-31 2019Q4 NBB Internationale Investeringspositie
2020-03-31 2019Q4 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2020-04-14 2019Q4 NBB Financiële rekeningen van België
2020-04-14 2019Q4 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2020-04-14 2019Q4 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2020-04-14 2019Q4 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2020-04-14 2019Q4 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2020-04-14 2019Q4 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar