Kalender

Publicaties van het departement Algemene statistiek worden normaal om 11.00 uur verspreid, met uitzondering van de publicaties van het persbericht over de conjunctuurbarometer en de economische indicatoren, die om 15.00 uur worden verspreid.

Datum Periode Bron Thema
2021-09-21 2021M8 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2021-09-21 2021M9 NBB Consumentenenquête
2021-09-21 2021-09 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2021-09-24 2021M9 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2021-09-24 2021-09 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2021-09-24 2021-38 NBB Economische indicatoren voor België
2021-09-27 2021M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2021-09-30 2021M4-6 NBB Betalingsbalans
2021-09-30 2021Q2 NBB Internationale Investeringspositie
2021-09-30 2021M8 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2021-09-30 2021Q2 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2021-09-30 2021M8 NBB Monetaire aggregaten
2021-10-01 2021M8 NBB MFI interest rates (MIR)
2021-10-01 2021-39 NBB Economische indicatoren voor België
2021-10-05 2021M8 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2021-10-05 2021M8 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2021-10-05 2021M8 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2021-10-06 2021Q2 NBB Directe investeringen met het buitenland
2021-10-07 2021M9 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2021-10-08 2021-40 NBB Economische indicatoren voor België
2021-10-12 2021-II NBB Perscommuniqué - Financiële rekeningen van België
2021-10-12 2021Q2 NBB Financiële rekeningen van België
2021-10-12 2021Q2 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2021-10-12 2021Q2 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2021-10-12 2021Q2 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2021-10-12 2021Q2 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2021-10-12 2021Q2 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2021-10-15 2021M8 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2021-10-15 2021M7 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2021-10-15 2021-07 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2021-10-15 2021-07 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2021-10-15 2021-41 NBB Economische indicatoren voor België
2021-10-19 2021Q2 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2021-10-19 2020 INR Jaarlijkse gedetailleerde sectorrekeningen
2021-10-19 2020 INR Samenstelling en verdeling van het bbp
2021-10-19 2020 INR Belangrijkste componenten per bedrijfstak en sector
2021-10-19 2020 INR Finale consumptie van huishoudens per bestedingscategorie
2021-10-19 2020 INR Bruto-investeringen in vaste activa per categorie van activa
2021-10-19 2020 INR Kapitaalgoederenvoorraad
2021-10-19 2020 NBB Werkgelegenheid - gedetailleerde jaarcijfers
2021-10-19 2020 (Rev.) INR Niet-financiële rekening van de overheid - overzicht
2021-10-19 2020 INR Gedetailleerde overheidsrekeningen
2021-10-19 2021Q2 INR Kwartaalrekening van de overheid
2021-10-19 2021Q2 NBB Financiële overheidsrekeningen
2021-10-19 2021Q2 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2021-10-19 2021-II INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen
2021-10-19 2021-II INR Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen
2021-10-19 2021-II INR Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt
2021-10-19 2021-10 INR Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid
2021-10-19 2020 INR Nationale rekeningen - Gedetailleerde jaarrekeningen
2021-10-19 2020 INR Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde rekeningen en tabellen
2021-10-19 2021-III NBB Statistisch Tijdschrift
2021-10-21 2021M9 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2021-10-21 2021M10 NBB Consumentenenquête
2021-10-21 2021-10 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2021-10-22 2021-42 NBB Economische indicatoren voor België
2021-10-25 2021M10 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2021-10-25 2021M10 NBB Driemaandelijkse enquête productievermogen
2021-10-25 2021-10 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2021-10-27 2021M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2021-10-28 2021Q3 (Flash) INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2021-10-28 2021-III INR Perscommuniqué - INR - Flash estimate
2021-10-29 2021Q2 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2021-10-29 2021M9 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2021-10-29 2021M9 NBB Monetaire aggregaten
2021-10-29 2021-43 NBB Economische indicatoren voor België
2021-11-03 2021M9 NBB MFI interest rates (MIR)
2021-11-04 2021M9 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2021-11-04 2021M9 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2021-11-04 2021M9 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2021-11-05 2021-44 NBB Economische indicatoren voor België
2021-11-08 2021M10 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2021-11-12 2021-45 NBB Economische indicatoren voor België
2021-11-15 2021M9 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2021-11-15 2021M8 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2021-11-15 2021-08 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2021-11-15 2021-08 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2021-11-15 2021-10 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2021-11-18 2021Q3 NBB Financial Vehicle Corporations
2021-11-19 2021-46 NBB Economische indicatoren voor België
2021-11-22 2021M10 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2021-11-22 2021M11 NBB Consumentenenquête
2021-11-22 2021-11 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2021-11-24 2021-11 NBB Perscommuniqué - Indicator inzake perceptie van kredietbelemmering
2021-11-24 2021M11 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2021-11-24 2021-11 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2021-11-26 2021M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2021-11-26 2021-47 NBB Economische indicatoren voor België
2021-11-30 2021Q3 INR Kwartaal- en jaaraggregaten
2021-11-30 2021M10 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2021-11-30 2021-III INR Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten
2021-11-30 2021M10 NBB Monetaire aggregaten
2021-12-02 2021M10 NBB MFI interest rates (MIR)
2021-12-03 2021M10 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2021-12-03 2021M10 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2021-12-03 2021M10 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2021-12-03 2021-48 NBB Economische indicatoren voor België
2021-12-07 2021M11 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2021-12-10 2021-49 NBB Economische indicatoren voor België
2021-12-15 2021M10 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2021-12-15 2021M9 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2021-12-15 2021-09 INR Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel
2021-12-15 2021-09 INR Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht
2021-12-15 2021-11 NBB Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking
2021-12-17 2018 INR Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen
2021-12-17 2021-50 NBB Economische indicatoren voor België
2021-12-20 2021M12 NBB Consumentenenquête
2021-12-21 2021M11 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2021-12-21 2021-12 NBB Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen
2021-12-23 2021M12 NBB Maandelijkse conjunctuurenquêtes
2021-12-23 2021-12 NBB Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer
2021-12-24 2021-51 NBB Economische indicatoren voor België
2021-12-26 2021M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2021-12-31 2021M7-9 NBB Betalingsbalans
2021-12-31 2021Q3 NBB Internationale Investeringspositie
2021-12-31 2020 (Lnd) INR Kapitaalgoederenvoorraad
2021-12-31 2021Q3 INR Kwartaalrekening van de overheid
2021-12-31 2021Q3 NBB Financiële overheidsrekeningen
2021-12-31 2021Q3 NBB Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
2021-12-31 2021M11 NBB Officiële schuld en netto te financieren saldo van de Schatkist
2021-12-31 2021Q3 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2021-12-31 2021M11 NBB Monetaire aggregaten
2021-12-31 2021-52 NBB Economische indicatoren voor België
2022-01-05 2021M11 NBB Voornaamste balansrubrieken van de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis
2022-01-05 2021M11 NBB Kredietinstellingen op vennootschappelijke basis
2022-01-05 2021M11 NBB Kredieten en deposito's, gegevens op territoriale basis
2022-01-05 2021M11 NBB MFI interest rates (MIR)
2022-01-06 2021Q3 NBB Directe investeringen met het buitenland
2022-01-07 2021Q3 INR Voornaamste indicatoren van de kwartaalsectorrekeningen
2022-01-07 2021Q3 INR Gedetailleerde kwartaalsectorrekeningen
2022-01-07 2021M12 NBB Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België
2022-01-12 2021-III NBB Perscommuniqué - Financiële rekeningen van België
2022-01-12 2021Q3 NBB Financiële rekeningen van België
2022-01-12 2021Q3 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2022-01-12 2021Q3 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2022-01-12 2021Q3 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2022-01-12 2021Q3 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2022-01-12 2021Q3 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar
2022-01-14 2021M11 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2022-01-14 2021M10 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2022-01-21 2021M12 NBB Officiële reserves en overige middelen in vreemde valuta (marktwaarde)
2022-01-28 2021-IV INR Perscommuniqué - INR - Flash estimate
2022-01-28 2021M12 NBB Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis
2022-01-31 2021M12 NBB Monetaire aggregaten
2022-02-03 2021M12 NBB MFI interest rates (MIR)
2022-02-15 2021M12 NBB Buitenlandse handel - overzicht
2022-02-15 2021M11 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2022-02-18 2021Q4 NBB Financial Vehicle Corporations
2022-03-15 2021M12 NBB Buitenlandse handel - gedetailleerde gegevens
2022-03-31 2021M10-12 NBB Betalingsbalans
2022-03-31 2021Q4 NBB Internationale Investeringspositie
2022-03-31 2021Q4 NBB Bruto buitenlandse schuld van de Belgische economie met uitsluiting van eigendomsbewijzen
2022-04-06 2021Q4 NBB Directe investeringen met het buitenland
2022-04-14 2021Q4 NBB Financiële rekeningen van België
2022-04-14 2021Q4 NBB Middelenstroom, vorderingen en verplichtingen per sector
2022-04-14 2021Q4 NBB Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
2022-04-14 2021Q4 NBB Beheersvennootschappen van ICB's en beleggingsondernemingen
2022-04-14 2021Q4 NBB Financiële activa en verplichtingen van particulieren en niet-financiële vennootschappen
2022-04-14 2021Q4 NBB Vastrentende effecten op meer dan een jaar