FAQ Onegate

Wat is OneGate?

OneGate is een beveiligde onlineapplicatie waarmee de ondernemingen hun statistische enquêtes online kunnen invullen, hetzij door de gegevens manueel in te voeren, hetzij door bestanden te uploaden.

Toegang tot OneGate

Hoe krijg ik toegang tot OneGate?

Om toegang te krijgen tot OneGate gaat u naar de inlogpagina van de applicatie. U kan daar op verschillende manieren inloggen:

  • via CSAM,
  • met een elektronisch certificaat.

Wat is CSAM?

Sinds 2022 kan u op een veilige manier toegang krijgen tot OneGate via CSAM, de online toegangspoort tot de diensten van de Belgische overheid. Dit systeem geeft ook toegang tot applicaties zoals Intervat, FinProf, Dimona en DmfA.

Via CSAM kan u niet alleen inloggen op OneGate of andere applicaties, maar kan u ook uw eigen toegangen en die van uw werknemers beheren via de specifieke applicatie Mijn eGov-rollenbeheer.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze website of naar de website van CSAM.

Wat is een elektronisch certificaat en hoe kan ik ermee inloggen?

Voor bepaalde enquêtes is de combinatie van gebruikersnaam en paswoord niet voldoende veilig. U moet dan met een elektronisch certificaat inloggen.

Dergelijke certificaten, die ook kunnen worden gebruikt voor e-government-applicaties zoals Intervat, FinProf, Dimona, DMFA en DRS, kan u bij de volgende leveranciers verkrijgen:

Huidige goedgekeurde certificaten:

✓ GlobalSign GCC R45 PersonalSign 3 CA 2020

✓ GlobalSign GCC R45 PersonalSign 3 CA 2022

Huidige goedgekeurde certificaten:

✓ Isabel Certification Authority

✓ Isabel Certification Authority Root

Huidige goedgekeurde certificaten:

✓ QuoVadis Belgium Issuing CA G2

✓ QuoVadis EU Issuing Certification Authority G4

Deze elektronische certificaten worden geleverd tegen betaling, na authenticatie van de aanvrager, die in de meeste gevallen verplicht is ter plaatse zijn of haar identiteitskaart voor te leggen.

Om in te loggen op OneGate selecteert u op de inlogpagina van de applicatie de optie "identificatie met een elektronisch certificaat" en uploadt u een kopie van uw certificaat.

Bij het eerste gebruik van uw elektronisch certificaat dient u zich extra te identificeren met uw eigen identificatiecode (KBO-nummer). U krijgt dan binnen het uur toegang tot OneGate, wat bevestigd wordt via e-mail.

Indien u het certificaat reeds eerder heeft gebruikt en het nog geldig is, krijgt u onmiddellijk toegang tot de applicatie.

Derde-aangevers

Wat is een derde-aangever?

De toegang tot OneGate kan ook worden overgedragen aan een derde, zoals een boekhoudkantoor of een fiduciair kantoor. Deze derde vervult dan in uw naam de enquêteverplichtingen van uw onderneming.

Hoe kan ik een derde-aangever aanwijzen?

  • Indien u zich inlogt met CSAM kan u een derde-aangever aanwijzen in de gebruikersbeheermodule van OneGate.
  • Indien u zich inlogt met een elektronisch certificaat moet u dit formulier gebruiken, dat u aan de dienst verantwoordelijk voor het toegangsbeheer van OneGate dient te bezorgen. Deze dienst doet dan het nodige om toegang te geven aan de derde-aangever.

Compatibiliteit van browsers

Welke browsers kan ik voor OneGate gebruiken?

OneGate is compatibel met de volgende browsers:

  • Windows: Edge, Mozilla Firefox, Chrome of Opera.
  • Linux: Mozilla Firefox, Chrome of Opera.
  • Mac: Mozilla Firefox of Safari.

Op andere webbrowsers kunnen wij de goede werking niet garanderen.

Beschikbaarheid OneGate

OneGate is beschikbaar op de volgende tijdstippen:

Maandag - vrijdag 00:00 - 24:00
Zaterdag 00:00 - 16:00
Zondag 12:30 - 24:00(*)

(*) Aangiften ingediend op zondag worden pas vanaf maandag 00:00 uur verwerkt.