Aangiften OneGate

OneGate is een applicatie die toelaat om online data te verzamelen. Iedere gebruiker krijgt een unieke gebruikersnaam en login en kan zo in zijn/haar naam gegevens declareren. Verschillende statistieken die door de Nationale Bank worden gepubliceerd maken gebruik van de OneGate-applicatie. Meer informatie over deze applicatie vindt u op onze OneGate-website.

Rechtstreeks naar OneGate

Help & Documentatie

    Aangifte via OneGate
 
Betalingsbalans - Activiteiten met het buitenland - diensten - niet-financiële ondernemingen (domein BBP)
F02BRO - verzekeringstussenpersonen   Login
F02TRA - toerisme   Login
F01DGS - alle diensten   Login
F01CDC - coördinatiecentra   Login
F13CON - constructie en industriële installatie   Login
F23CON - specifieke sectoren, bouwheren   Login
F02CCI - betaalkaarten   Login
F03AVS - audiovisuele media    
F03CMS - specifieke diensten    
F03TRP - vervoer   Login
F03MER - goederen traders   Login
F01MER - driehoekshandel   Login
F01ENE - energie   Login
Betalingsbalans - Activiteiten met het buitenland - diensten - financiële ondernemingen (domein BBP)
F01PKI - banken   Login
F02INS - verzekeringsondernemingen   Login
F02RIN - herverzekeringsondernemingen   Login
F02PSF - pensioenfondsen   Login
F02OPC - instellingen voor collectieve beleggingen   Login
F02STB - beursvennootschappen   Login
F02INV - ondernemingen voor vermogensbeheer   Login
F01MTR - geldtransfers met het buitenland   Login
Betalingsbalans - Handelskredieten met het buitenland (domein BBP)
S03CCR - vorderingen en schulden tegenover het buitenland ingevolge goederentransacties   Login
Betalingsbalans - Lijst van de ingezeten klanten - kredietinstellingen (domein BBP)
L01PKI - lijst van de ingezeten klanten en het aantal verrichtingen   Login
Betalingsbalans - Bezit van effecten (SHS) - Beleggingen in effecten (domein PRT)
S10PKI - kredietinstellingen - activa volgens territoriale basis   Login
S11PKI - kredietinstellingen - passiva en buiten balans volgens territoriale basis   Login
S19PKI - kredietinstellingen - buitenlandse kantoren   Login
S10INS - verzekeringsondernemingen - territoriale basis   Login
S19INS - verzekeringsondernemingen - buitenlandse kantoren   Login
S10RIN - herverzekeringsondernemingen   Login
S10PSF - pensioenfondsen   Login
S10OPC - instellingen voor collectieve belegging   Login
S10OPM - monetaire compartimenten van instellingen voor collectieve belegging   Login
S10STB - beursvennootschappen   Login
S10INV - ondernemingen voor vermogensbeheer   Login
S10SNF - niet-financiële ondernemingen   Login
S12PKI - kredietinstellingen - toevertrouwde effecten volgens territoriale basis   Login
S12STB - beursvennootschappen   Login
Directe Investeringen - overige investeringen (domein DI)
GRPFDI - groepstructuur   Login
F13FDI / F33FDI / F43FDI - directe investeringsstromen   Login
S13FDI / S23FDI / S33FDI / S43FDI - uitstaande bedragen van de directe investeringen   Login
S13FAT/ S23FAT / S33FAT / S43FAT - FATS gegevens (foreign affiliates trade statistics)   Login
R13FDI / R23FDI / R33FDI / R43FDI - resultaten van de directe investeringen en over de uitstaande bedragen van het eigen vermogen van de ondernemingen waarin een indirecte deelneming wordt aangehouden   Login
F13FOI / F33FOI / F43FOI / F53FOI - overige investeringsstromen   Login
S13FOI / S33FOI / S43FOI / S53FOI / S63FOI - uitstaande bedragen van de overige investeringen   Login
Intrastat (domein EX)
Verschillende formulieren EX 19 en 29   Login
Schema A (domein SFI)
    Login [Identifier KBO]
Tabel 40.36 (domein SFI)
Monetaire ICB's    
Rente-enquête (domein MIR)
    Login [Identifier KBO]
 Structuurenquête - kredietinstellingen (domein ESB)
BNK - Structuurenquête (kredietinstellingen)   Login [Identifier KBO]
EIB - Europese Investeringsbank   Login [Identifier KBO]
Structuurenquête - verzekeringsmaatschappijen (domein ESA)
CBFA - structuurenquête (verzekeringsmaatchappijen)   Login
SUC - structuurenquête (filialen)   Login
REA - structuurenquête (herverzekeringsmaatschappijen)   Login
Financial Vehicle Corporations (domein FVC)
FVC   Login
Financiële en prudentiële [XBRL] rapporteringen (FINREP, COREP,... - domeinen XFI en CAR)
FINREP   Login [Identifier KBO]
Tabel 03.70   Login [Identifier KBO]
Bazel II, Pijler I (COREP; tabellen 90.01-90.18)   Login [Identifier KBO]
Bazel II, Pijler II (B2P2; tabellen 90.30-90.34)   Login [Identifier KBO]
Segregatie (tabel 20.11)   Login [Identifier KBO]
Management van UCI (tabel 90.19)   Login [Identifier KBO]
    Login
Staatswaarborg (domein BBB)
    Login
Centrale voor kredieten aan ondernemingen (domein CKO)
    Login
Verzekeringsmaatschappijen (domein CPA)
    Login
Anti-Money Laundry (domain AML)
    Login
Thematische volksleningen (domein CPT)    
    Login
Remuneration (domain REM)    
    Login