Lijsten van de economische eenheden die de economische sectoren vormen

Lijst van alle economische eenheden (downloadbaar als CSV-bestand)

Opmerking: de lijst van economische eenheden die de economische sectoren vormen, wordt opgesteld aan de hand van de classificatie van het ESR 2010; ze wordt hier gepubliceerd voor louter praktische doeleinden in verband met de informatieverzameling bij de financiële instellingen.

Aan de hand van deze lijst kunnen de declaranten (kredietinstellingen en beursvennootschappen) hun gegevens automatisch verwerken en de nodige informatie voor de opstelling van financiële statistieken op een geharmoniseerde wijze doorsturen.

1. Financiële sectoren

Code Belgische financiële sector Status
1210 Nationale centrale bank Exhaustieve lijst - PDF
1220 Deposito-instellingen m.u.v. de nationale centrale bank (i.e kredietinstellingen en instellingen voor elektronisch geld) Exhaustieve lijst - PDF
1230 Monetaire instellingen voor collectieve belegging (ICB's)

Aangezien de identificatiecode bepaald wordt op het vlak van de ICB en niet op dat van zijn compartimenten, kan eenzelfde identificatiecode zowel in sector 1230 alsook in sector 1240 voorkomen. De monetaire ICB's kunnen dus enkel op basis van de compartimenten worden geïdentificeerd. Dankzij de lijst van de compartimenten (zonder btw-nummer) opgenomen onder de code 1230 kunnen die compartimenten van monetaire aard worden geïdentificeerd.

Exhaustieve lijst - PDF
1240 Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging (ICB's) Exhaustieve lijst - PDF
1251 Financiële instellingen die verrichtingen uitvoeren i.v.m. effectiseren Exhaustieve lijst - PDF
1252 Beursvennootschappen Exhaustieve lijst - PDF
1259 Overige niet-monetaire financiële intermediairs Niet-exhaustieve lijst - PDF
1260 Financiële hulpbedrijven Niet-exhaustieve lijst - PDF
1270 Financiële instellingen binnen concernverband en niet-institutionele kredietverstrekkers Exhaustieve lijst - PDF
1280 Verzekeringsinstellingen Exhaustieve lijst - PDF
1290 Pensioenfondsen Exhaustieve lijst - PDF

2. Overheidssectoren

De officiële lijst van overheidseenheden is beschikbaar op de website van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Haar doelstelling is de afbakening van de perimeter van de publieke sector en die van de overheidssector waarop de statistieken van de overheidsrekeningen worden gebaseerd in het kader van de opstelling van de nationale rekeningen

Uitsluitend voor praktische doeleinden in verband met de informatieverzameling bij de financiële instellingen, werden de eenheden die als dusdanig tot de overheidssector (13XX) behoren, opgenomen in de lijst van alle economische eenheden, die kan worden gedownload als csv-bestand (zie hierboven). Deze lijst omvat de eenheden geïdentificeerd door een ondernemingsnummer, de eenheden niet geïdentificeerd door een ondernemingsnummer [NO VAT NUMBER] en de groepen van eenheden [GROUPED UNITS] voor eenheden die niet afzonderlijk vermeld werden.

3. Sector van de niet-financiële vennootschappen

De ervaring heeft uitgewezen dat bepaalde economische eenheden af en toe bij vergissing geklasseerd worden in een financiële sector (12XX) of in een overheidssector (13XX), terwijl ze in werkelijkheid behoren tot de sector van de niet-financiële vennootschappen (1100). Teneinde dergelijke fouten te vermijden, is een (onvolledige) lijst van die eenheden die een probleem kunnen vormen hierna opgenomen zowel als in de volledige lijst van de economische eenheden, die downloadbaar is als CSV-bestand.

Code Sector van de Belgische niet-financiële vennootschappen Status
1100 Niet-financiële vennootschappen Niet-exhaustieve lijst - PDF

4. Sector van de Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens

De ervaring heeft uitgewezen dat bepaalde economische eenheden af en toe bij vergissing geklasseerd worden in de sector van de niet-financiële vennootschappen (1100) of in een overheidssector (13XX), terwijl ze in werkelijkheid behoren tot de sector van de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (1500). Teneinde dergelijke fouten te vermijden, is een (onvolledige) lijst van die eenheden die een probleem kunnen vormen hierna opgenomen zowel als in de volledige lijst van de economische eenheden, die downloadbaar is als CSV-bestand.

Code Sector van de Belgische instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens Status
1500 Instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens Niet-exhaustieve lijst - PDF