Lijsten van de economische eenheden die de economische sectoren vormen

Lijst van alle economische eenheden (downloadbaar als CSV-bestand)

Opmerking: de lijst van economische eenheden die de economische sectoren vormen, wordt opgesteld aan de hand van de classificatie van het ESR 2010; ze wordt gepubliceerd voor louter praktische doeleinden in verband met de informatieverzameling bij de financiële instellingen.

Aan de hand van deze lijst kunnen de declaranten (kredietinstellingen en beursvennootschappen) hun gegevens automatisch verwerken en de nodige informatie voor de opstelling van financiële statistieken op een geharmoniseerde wijze doorsturen.

1. Financiële sectoren

De exhaustieve lijst van de sector van de financiële vennootschappen is opgenomen in de volledige lijst van de economische eenheden, die downloadbaar is als CSV-bestand.

Code Belgische financiële sector
1210 Nationale centrale bank
1220 Deposito-instellingen m.u.v. de nationale centrale bank (i.e kredietinstellingen en instellingen voor elektronisch geld)
1230 Monetaire instellingen voor collectieve belegging (ICB's)

Aangezien de identificatiecode bepaald wordt op het vlak van de ICB en niet op dat van zijn compartimenten, kan eenzelfde identificatiecode zowel in sector 1230 alsook in sector 1240 voorkomen. De monetaire ICB's kunnen dus enkel op basis van de compartimenten worden geïdentificeerd. Dankzij de lijst van de compartimenten (zonder btw-nummer) opgenomen onder de code 1230 kunnen die compartimenten van monetaire aard worden geïdentificeerd.

1240 Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging (ICB's)
1251 Financiële instellingen die verrichtingen uitvoeren i.v.m. effectiseren
1252 Beursvennootschappen
1259 Overige niet-monetaire financiële intermediairs
1260 Financiële hulpbedrijven
1270 Financiële instellingen binnen concernverband en niet-institutionele kredietverstrekkers
1280 Verzekeringsinstellingen
1290 Pensioenfondsen

2. Overheidssectoren

De officiële lijst van overheidseenheden is beschikbaar op de website van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Haar doelstelling is de afbakening van de perimeter van de publieke sector en die van de overheidssector waarop de statistieken van de overheidsrekeningen worden gebaseerd in het kader van de opstelling van de nationale rekeningen

Uitsluitend voor praktische doeleinden in verband met de informatieverzameling bij de financiële instellingen, werden de eenheden die als dusdanig tot de overheidssector (13XX) behoren, opgenomen in de lijst van alle economische eenheden, die kan worden gedownload als csv-bestand (zie hierboven). Deze lijst omvat de eenheden geïdentificeerd door een ondernemingsnummer, de eenheden niet geïdentificeerd door een ondernemingsnummer [NO VAT NUMBER] en de groepen van eenheden [GROUPED UNITS] voor eenheden die niet afzonderlijk vermeld werden.

3. Sector van de niet-financiële vennootschappen

De exhaustieve lijst van de sector van de niet-financiële vennootschappen is opgenomen in de volledige lijst van de economische eenheden, die downloadbaar is als CSV-bestand.

4. Sector van de Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens

De exhaustieve lijst van de sector van de de Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens is opgenomen in de volledige lijst van de economische eenheden, die downloadbaar is als CSV-bestand.