Statistieken van de jaarrekeningen van ondernemingen per activiteitssector voor het boekjaar 2013

De statistieken met betrekking tot het boekjaar 2013, gegroepeerd volgens de activiteitssector, zijn hierna beschikbaar in PDF-formaat. De actualisering van de statistieken gebeurt eenmaal per jaar. Voor elke groepering worden achtereenvolgens voorgesteld: de statistieken met betrekking tot de jaarrekeningen (globalisaties en statistieken van de financiële ratio's) en die met betrekking tot de sociale balansen (globalisaties).

In een verklarende nota  vindt u alle nuttige informatie in verband met de samenstelling van de statistische populatie, de groeperingen waarvoor statistieken beschikbaar zijn, de betekenis en de berekeningswijze van de financiële ratio's, en de indeling van NACE-BEL-codes in activiteitssectoren.

Om na te gaan welke NACE-BEL-codes tot welke activiteitssector behoren, klik hier.      

Code Omschrijving
PU 200 Totaal van de niet-financiële ondernemingen
PU 210 Landbouw, jacht, bosbouw en visserij
DE 01 Landbouw, jacht en aanverwante diensten
DE 02 Bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten
DE 05 Visserij en het kweken van vis en schaal- en schelpdieren
PU 220 Energie- en waterhuishouding
DE 23 Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en kweekstoffen
PU 2201 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water
PU 2202 Waterleidingsbedrijven (winning, zuivering en distributie van water)
PU 2211 Petroleumraffinaderijen, groot- en kleinhandel in petroleumproducten
PU 230 Productie van intermediaire goederen (behalve energie- en waterhuishouding en auto-industrie)
DE 14 Overige winning van delfstoffen
DE 27 Metallurgie
DE 37 Recuperatie van recycleerbaar afval
PU 2301 Rubber- en plastiekverwerkende industrie
DE 252 Vervaardiging van producten en kunststof
PU 2302 Nijverheid van de niet-metaalhoudende mineralen
DE 261 Glasindustrie
DE 262A Vervaardiging van keramische producten
DE 265A Betonindustrie
DE 267 Bewerken van natuursteen
PU 2303 Ijzer- en staalindustrie
PU 2304 Productie en eerste verwerking van non-ferro metalen
PU 2311 Winning en verwerking van niet-energetische mineralen, chemische industrie
PU 2312 Chemische industrie
DE 241 Vervaardiging van chemische basisproducten
DE 243 Vervaardiging van verf, vernis en drukinkt
DE 244 Farmaceutische nijverheid
DE 245 Vervaardiging van wasmiddelen en cosmetische artikelen
PU 2313 Metaalverwerkende nijverheid
PU 240 Auto-industrie
PU 250 Productie van uitrustingsgoederen (behalve auto-industrie)
DE 30 Vervaardiging van kantoormachines en computers
PU 2511 Metaalverwerkende, fijnmechanische en optische industrie
DE 28 Vervaardiging van producten van metaal
DE 2811 Vervaardiging van metalen constructiewerken
DE 2812 Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden
DE 285 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
DE 29 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen
DE 32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur
DE 33 Vervaardiging van medische apparatuur, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken
DE 35 Vervaardiging van overige transportmiddelen
DE 9611 Vervaardiging van elektronische, optische en informaticaproducten
DE 9612 Vervaardiging van computers, randapparatuur en elektronische onderdelen
PU 260 Productie van duurzame consumptiegoederen (behalve auto-industrie)
PU 2611 Elektrotechnische industrie, fabrieken van bureaumachines en machines voor informatieverwerking
DE 31 Vervaardiging van elektrische machines en apparaten
PU 270 Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen (behalve zetmeel en voeders voor dieren)
DE 151A Vlees- en visnijverheid
DE 155 Zuivelnijverheid
DE 153A Nijverheid van oliën en plantaardige producten
DE 158A Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk, beschuit en koekjes
DE 159 Vervaardiging van dranken
DE 16 Vervaardiging van tabaksproducten
PU 280 Productie van niet-duurzame consumptiegoederen (met uitzondering van voedings- en genotmiddelen)
PU 2801 Textielnijverheid
DE 171A Bewerken, spinnen, weven van textiel en textielveredeling
DE 174 Confectie (behalve kleding)
DE 175 Vervaardiging van overige textielproducten
PU 2802 Leder-, schoen- en kledingnijverheid
DE 18 Vervaardiging van kleding en bontnijverheid
DE 182 Vervaardiging van kleding (behalve kleding van leder)
DE 19 Ledernijverheid en vervaardiging van schoeisel
PU 2803 Houtindustrie, fabrieken van houten meubelen
DE 20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk en riet
DE 201 Zagen van hout en industriële voorbereiding
DE 203 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk
DE 202A Overige werken van hout
DE 361A Vervaardiging van meubels
PU 2811 Papier- en papierwarenindustrie, grafische nijverheid, uitgeverijen
DE 21 Papier- en kartonnijverheid
DE 22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie
DE 221 Uitgeverijen
DE 222 Drukkerijen en aanverwante diensten
PU 2850 Andere verwerkende industrieën
DE 15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
DE 36 Vervaardiging van meubels, overige industrie
DE 362 Bewerking van edelstenen en vervaardiging van juwelen
DE 363A Vervaardiging van ontspanningsartikelen, overige industrie
PU 2860 Reparatie en installatie van machines en apparaten
PU 290 Geheel van de verwerkende industrie
PU 300 Bouwnijverheid
DE 452 Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw
DE 4521 Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
DE 4522 Dakbedekking en bouw van dakconstructies
DE 453 Bouwinstallatie
DE 4531 Elektrische installatie
DE 4533 Loodgieterswerk
DE 454 Afwerking van gebouwen
DE 4542 Schrijnwerk
DE 4543 Vloerafwerking en wandbekleding
DE 4544 Schilderen en glaszetten
PU 310 Handel en reparatie van auto’s en consumptie-artikelen
DE 50 Verkoop en reparatie van auto’s en motorrijwielen, verkoop van motorbrandstoffen
DE 501 Handel in auto’s
DE 502 Onderhoud en reparatie van auto’s
DE 503 Handel in onderdelen en accessoires van auto’s
DE 51 Groothandel en handelsbemiddeling
DE 511 Handelsbemiddeling
DE 52 Kleinhandel (behalve auto’s en motorrijwielen)
PU 3101 Groothandel
DE 512 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
DE 513 Groothandel in voedings- en genotmiddelen
DE 514 Groothandel in huishoudelijke artikelen
DE 514A Groothandel in textiel, kleding en schoeisel
DE 514B Groothandel in meubelen en elektrische huishoudelijke apparaten
DE 514C Groothandel in farmaceutische producten, parfums en cosmetica
DE 514D Groothandel in overige consumentenartikelen
DE 515 Groothandel in intermediaire producten, afval en schroot
DE 515A Groothandel in brandstoffen, metalen en metaalertsen
DE 5153 Groothandel in hout, verf, vernis en bouwmaterialen
DE 515B Groothandel in overige intermediaire producten
DE 518 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren
DE 518A Groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel
DE 5187 Groothandel in overige machines voor industrie en handel
DE 519 Overige groothandel
PU 3102 Kleinhandel
DE 521 Niet-gespecialiseerde kleinhandel
DE 5211 Niet-gespecialiseerde kleinhandel in voedings- en genotmiddelen
DE 522 Kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
DE 523 Kleinhandel in farmaceutische producten, reukwerk en cosmetica
DE 5231 Apotheken
DE 5241 Kleinhandel in textiel
DE 5242 Kleinhandel in kleding
DE 5243 Kleinhandel in schoeisel en lederwaren
DE 5244 Kleinhandel in meubels en artikelen voor wooninrichting
DE 5245 Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten, audio- en video-apparatuur
DE 5246 Kleinhandel in ijzerwaren en verf
DE 5247 Kleinhandel in boeken, kranten en kantoorbenodigdheden
DE 524A Overige gespecialiseerde kleinhandel
DE 525A Overige kleinhandel
PU 320 Verblijfsaccommodaties, restaurants en cafés
DE 551A Hotels en overige accommodaties
DE 553A Restaurants en drankgelegenheden
DE 555 Kantines en catering
PU 330 Vervoer en telecommunicatie
PU 3301 Vervoer
DE 60 Vervoer te land
DE 602 Stadsvervoer en wegvervoer
DE 6024 Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten
DE 61 Vervoer over water
DE 62 Luchtvaart
DE 63 Vervoerondersteunende activiteiten
DE 633 Reisbureaus en touroperators
DE 634 Organisatie van het vrachtvervoer
PU 3302 Post en telecommunicatie
PU 340 Diensten aan ondernemingen en particulieren
DE 804 Private onderwijsinstellingen (autorijscholen, volwassenenvorming)
PU 3401 Hulpbedrijven van het bank- en verzekeringswezen
DE 671 Hulpbedrijven i.v.m. financiële instellingen
DE 672 Hulpbedrijven i.v.m. het verzekeringswezen
PU 3402 Verhuur van en handel in onroerende goederen
DE 701 Activiteit in onroerend goed voor eigen rekening
DE 702 Verhuur van eigen onroerend goed
DE 703 Beheer van onroerend goed voor rekening van derden
PU 3403 Zakelijke dienstverlening, verhuur, afvalwater- en afvalverzameling, straatreiniging
DE 71 Verhuur zonder bedieningspersoneel
DE 73 Speur- en ontwikkelingswerk
DE 74A Overige zakelijke dienstverlening
DE 7411 Rechtskundige dienstverlening
DE 7412 Boekhoudkundige dienstverlening
DE 741A Marktonderzoek- en adviesbureaus
DE 7415 Coördinatiecentra
DE 742A Technische dienstverlening
DE 744 Reclamewezen
DE 745 Selectie en terbeschikkingstelling van personeel
DE 746A Overige dienstverlening aan bedrijven
DE 7481 Fotografen
DE 747 Industriële reiniging
DE 90 Afvalwater- en afvalverzameling, straatreiniging
PU 3404 Persoonlijke dienstverlening, cultuur, sport en recreatie
DE 92 Recreatie, cultuur en sport
DE 921A Audiovisuele sector en culturele activiteiten
DE 926A Recreatie en sport
DE 93 Overige diensten
DE 930A Kappen en lichaamsverzorging
PU 3405 Informatie en communicatie
DE 72 Activiteiten op het gebied van informatica
DE 722 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
DE 9601 Telecommunicatie
DE 9602 Uitgeverij
DE 9603 Activiteiten in verband met radio, televisie, video en film
DE 9604 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatica
PU 400 Geheel van de  niet-financiële ondernemingen behalve de  coördinatiecentra
PU 405 Portefeuillemaatschappijen en managementactiviteiten van holdings
PU 410 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
DE 851A Gezondheidszorg en veterinaire diensten
DE 853 Maatschappelijke dienstverlening
PU 420 Financiële instellingen
PU 425 Verzekeringswezen
PU 450 Geheel van de ondernemingen (uitgezonderd banken en verzekeringen)