Zoeken in publicaties

Primary tabs

81 - 90 van 316 resultaten

De sociale balans 2014

De sociale balans als meetinstrument van de veranderingen in de samenstelling van het arbeidsvolume en van het verloop van het loonverschil tussen mannen en vrouwen

www.nbb.be/nl/artikels/de-sociale-balans-2014

Interne middelen, bankkrediet of andere financieringsbronnen: welke alternatieven voor de ondernemingen in België?

Voor welke financieringswijzen opteren de ondernemingen, gelet op hun behoeften en kenmerken?

www.nbb.be/nl/artikels/interne-middelen-bankkre...

Economische projecties voor België – Voorjaar 2016

Lichte versnelling van de bedrijvigheid en krachtige jobcreatie in België in de drie komende jaren

www.nbb.be/nl/artikels/economische-projecties-v...

De Phillips-curve: een bewogen geschiedenis

www.nbb.be/nl/artikels/de-phillips-curve-een-be...

Europees governancekader inzake overheidsfinanciën: toelichting en evaluatie

Dit artikel geeft een overzicht van de totstandkoming en de werking van het Europees governancekader inzake overheidsfinanciën. Daarnaast wordt er een evaluatie gemaakt van dit kader en worden er voorstellen gedaan tot hervorming.

www.nbb.be/nl/artikels/europees-governancekader...

Wisselwerking tussen het monetair en het macroprudentieel beleid

De financiële crisis heeft geleid tot het nemen van macroprudentiële beleidsmaatregelen – ook in België – die een wisselwerking vertonen met het monetair beleid. In dit artikel worden de wisselwerkingen en de mogelijke conflicten tussen die beide beleidsdomeinen behandeld. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een beoordeling van de huidige situatie. Hoewel de ongekende monetaire versoepeling gunstig is voor de macro-economische en derhalve de financiële stabiliteit, dient het effect ervan op het nemen van financiële risico's nauwlettend te worden gevolgd.

www.nbb.be/nl/artikels/wisselwerking-tussen-het...

Oorzaken en implicaties van een lage risicoloze rente

www.nbb.be/nl/artikels/oorzaken-en-implicaties-...

Tendensen in de belastingstelsels van de EU

www.nbb.be/nl/artikels/tendensen-de-belastingst...

De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis

www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-bedrijfsinv...

Losgekoppeld en veerkrachtig? De veranderende rol van de opkomende economieën in een onderling verbonden wereld

www.nbb.be/nl/artikels/losgekoppeld-en-veerkrac...