Zoeken in publicaties

Primary tabs

71 - 80 van 316 resultaten

Hoe kan het ondernemerschap in België worden gestimuleerd?

In België worden nog altijd weinig ondernemingen opgericht, vooral wegens een gebrek aan ondernemerscultuur.

www.nbb.be/nl/artikels/hoe-kan-het-ondernemersc...

De vermogensverdeling in België: eerste resultaten van de tweede golf van de Household Finance and Consumption Survey (HFCS)

Hoe is de rijkdom van de Belgische huishoudens samengesteld en verdeeld, en wat is er de afgelopen jaren veranderd? In dit artikel worden die vragen beantwoord aan de hand van de nieuwe resultaten van een door de Bank regelmatig gehouden vermogensenquête.

www.nbb.be/nl/artikels/de-vermogensverdeling-be...

De buitenlandse directe investeringen in en van België

Welk effect hebben de buitenlandse investeringen van multinationals op de Belgische economie?

www.nbb.be/nl/artikels/de-buitenlandse-directe-...

Monetair en begrotingsbeleid in het eurogebied: onafhankelijk maar toch verbonden

Een eengemaakt monetair beleid en nationaal begrotingsbeleid in het eurogebied: wat hebben we de afgelopen jaren geleerd?

www.nbb.be/nl/artikels/monetair-en-begrotingsbe...

Waarom blijft de opleving van de investeringen in het eurogebied zwak?

Het eurogebied is beland in een ongunstig evenwicht van trage economische groei en ondermaatse investeringen. Dit artikel gaat na welke obstakels momenteel de investeringsgroei belemmeren en belicht de initiatieven op Europees niveau die erop gericht zijn het investeringspotentieel ten volle te benutten.

www.nbb.be/nl/artikels/waarom-blijft-de-oplevin...

Moeten de overheidsinvesteringen worden gestimuleerd?

Overheidsinvesteringen hebben een sterk positief effect op de economische activiteit maar bevinden zich momenteel op een laag niveau. Hoe kunnen deze investeringen worden gestimuleerd?

www.nbb.be/nl/artikels/moeten-de-overheidsinves...

Economisch Tijdschrift - Juni 2016

www.nbb.be/nl/artikels/economisch-tijdschrift-j...

Economisch tijdschrift - December 2015

www.nbb.be/nl/artikels/economisch-tijdschrift-d...

De economische gevolgen van de instroom van vluchtelingen in België

De vluchtelingen in België: een humanitaire crisis met beperkte, zij het positieve, effecten op onze economie

www.nbb.be/nl/artikels/de-economische-gevolgen-...

Het abc van de kwantitatieve versoepeling…of een inleiding over de aankopen van activa door centrale banken

«Waarom zijn aankooprogramma’s van activa  opgezet door de centrale banken? Hoe werken deze programma’s en hoe beïnvloeden ze de economie? » Een artikel in vraag-en-antwoord-vorm dat dit « nieuwe wapen »  van het monetair beleid verduidelijkt.

www.nbb.be/nl/artikels/het-abc-van-de-kwantitat...