Zoeken in publicaties

Primary tabs

71 - 80 van 99 resultaten

Recente internationale tendensen op het vlak van de vennootschapsbelasting: meer concurrentie of meer convergentie?

De recente internationale tendensen op het vlak van de vennootschapsbelasting vormden de aanleiding voor de Belgische hervorming en maken een verdere Europese coördinatie wenselijk.

www.nbb.be/nl/artikels/recente-internationale-t...

Wat zal er gebeuren als de rente stijgt?

De impact van de stijgende rente op de economie van het eurogebied en van België tegen de achtergrond van de normalisering van het monetair beleid en hoge schuldposities

www.nbb.be/nl/artikels/wat-zal-er-gebeuren-als-...

De opkomst van de deeleconomie

De deeleconomie biedt aanzienlijke economische kansen, maar brengt ook belangrijke uitdagingen mee inzake regulering, fiscaliteit en adequate verwerking in de officiële statistieken

www.nbb.be/nl/artikels/de-opkomst-van-de-deelec...

Gaat de polarisatie van de werkgelegenheid gepaard met die van de lonen?

Polarisatie van de werkgelegenheid, polarisatie van de lonen, hoe is de situatie in België? 

www.nbb.be/nl/artikels/gaat-de-polarisatie-van-...

Het nieuwe Amerikaanse protectionisme en de impact ervan op de Belgische economie

De Amerikaanse tarieven op de Chinese uitvoer treffen ook België

www.nbb.be/nl/artikels/het-nieuwe-amerikaanse-p...

Trade and Domestic Production Networks

Working Paper N° 344

www.nbb.be/nl/artikels/trade-and-domestic-produ...

De inflatie in het eurogebied, niet langer in het spoor van de economische activiteit?

Waarom blijft de inflatie laag ondanks het economisch herstel?

www.nbb.be/nl/artikels/de-inflatie-het-eurogebi...

Een nieuw licht op de hypothecaire schuld van de huishoudens in België

Het verband tussen de toename van de schuld van de Belgische huishoudens en hun inkomen, hun leeftijd en de vastgoedprijzen: wat kunnen geografische gegevens ons leren?

www.nbb.be/nl/artikels/een-nieuw-licht-op-de-hy...

Energietransitie: economische impact en uitdagingen voor de ondernemingen

Of hoe de energietransitie het concurrentievermogen van bepaalde Belgische ondernemingen beïnvloedt terwijl ze groeikansen biedt op nieuwe markten.

www.nbb.be/nl/artikels/energietransitie-economi...

Kan China ontsnappen aan de middeninkomensval?

Kan China het succes van zijn Aziatische voorgangers ‑ Japan, Zuid-Korea en Taiwan ‑ evenaren en de volgende decennia uitgroeien tot een technologische leider, of zal het vanaf nu minder snel vooruitgang boeken?

www.nbb.be/nl/artikels/kan-china-ontsnappen-aan...