Zoeken in publicaties

Primary tabs

71 - 80 van 1052 resultaten

Verti-zontal differentiation in monopolistic competition

Working Paper N° 216

www.nbb.be/nl/artikels/verti-zontal-differentia...

Volledige werkgelegenheid, mismatches en arbeidsreserve

Tekort aan arbeidskrachten en werkloosheid, de paradox van de arbeidsmarkt

www.nbb.be/nl/artikels/volledige-werkgelegenhei...

Recent verloop van de financiële resultaten en de sociale gegevens van niet-financiële ondernemingen

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van de niet‑financiële ondernemingen toegelicht, op basis van de jaarrekeningen en de sociale balansen die bij de Balanscentrale werden neergelegd voor het boekjaar 2017

www.nbb.be/nl/artikels/recent-verloop-van-de-fi...

Heeft de volatiliteit op de financiële markten een invloed op de reële economie?

Volatiliteit op de financiële markten is zelden goed nieuws: is ze te hoog, dan wijst dat op een crisis; is ze te laag, dan kan ze buitensporig risicogedrag in de hand werken en kunnen systeemrisico’s zich opstapelen

www.nbb.be/nl/artikels/heeft-de-volatiliteit-op...

Is de zwakke productiviteitsgroei een fataliteit?

Het laaghangend fruit van de economische ontwikkeling is geplukt. Het vermogen van de overheden om visionaire hervormingen door te voeren zou het verschil kunnen maken in de toekomst

www.nbb.be/nl/artikels/de-zwakke-productiviteit...

De vertraging van de productiviteit: bevindingen en poging tot verklaring

De Belgische ondernemingen blijven tot de meest productieve van Europa behoren, maar de productiviteitswinsten zijn zeer ongelijk over de ondernemingen verdeeld

www.nbb.be/nl/artikels/de-vertraging-van-de-pro...

Trackrecord van de macroeconomische projecties van de Nationale Bank van België

Uit de evaluatie van de macro-economische projecties voor de Belgische economie blijkt dat de projecties van de NBB ongeveer even nauwkeurig zijn als die van de andere instellingen, en zelfs iets beter voor kortere projectietermijnen

www.nbb.be/nl/artikels/trackrecord-van-de-macro...

Economische projecties voor België – Najaar 2018

De economische groei in België vertraagt enigszins, maar de gezinsconsumptie trekt aan door de stijgende koopkracht.

www.nbb.be/nl/artikels/economische-projecties-v...

Quantile-based Inflation Risk Models

Working Paper N° 349

www.nbb.be/nl/artikels/quantile-based-inflation...

Markup and price dynamics : linking micro to macro

Working Paper N° 357

www.nbb.be/nl/artikels/markup-and-price-dynamic...