Zoeken in publicaties

Primary tabs

31 - 40 van 41 resultaten

Crisisgevoeligheid van de kmo-financiering in België

Het belang van de risicofactor bij de toekenning van bancair krediet.

www.nbb.be/nl/artikels/crisisgevoeligheid-van-d...

De Belgische overgang naar het gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied: SEPA (Single Euro Payments Area)

www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-overgang-na...

Macro-economische determinanten van non-performing loans

Over de invloed van de macro-economische omgeving en de structurele variabelen, zoals de eigenschappen van de kredieten en de banken, op de kans op wanbetaling voor hypothecaire kredieten in België.

www.nbb.be/nl/artikels/macro-economische-determ...

Working Paper N° 105

Sector Concentration in Loan Portfolios and Economic Capital

www.nbb.be/nl/artikels/working-paper-ndeg-105

De Belgische markt voor hypothecaire kredieten vanuit een Europees perspectief

www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-markt-voor-...

Vorming van de debetrentetarieven van de Belgische banken

www.nbb.be/nl/artikels/vorming-van-de-debetrent...

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

www.nbb.be/nl/artikels/het-belgische-depositoga...

Kredieten aan particulieren

www.nbb.be/nl/artikels/kredieten-aan-particulieren

Kosten, voor- en nadelen van de verschillende betaalmiddelen

www.nbb.be/nl/artikels/kosten-voor-en-nadelen-v...

De financiering van de Belgische ondernemingen in Europees perspectief

www.nbb.be/nl/artikels/de-financiering-van-de-b...