Zoeken in publicaties

Primary tabs

31 - 40 van 316 resultaten

Wisselkoersen, prijzen, monetair beleid en concurrentievermogen

Leidt een waardedaling automatisch tot een aanzienlijke inflatie en tot groei? Het antwoord op die vraag hangt sterk af van de structuur van de economie en van de oorzaak van de schok die aan de basis ligt van de wisselkoersbeweging.

www.nbb.be/nl/artikels/wisselkoersen-prijzen-mo...

Worden we in het eurogebied meegevoerd op de golven van een mondiale financiële cyclus?

De financiële condities in het eurogebied zijn sterk gecorreleerd met de mondiale financiële cyclus  

www.nbb.be/nl/artikels/worden-we-het-eurogebied...

Welke risico’s zijn verbonden aan een hoge overheidsschuld in een lagerenteomgeving?

De rentedaling heeft gunstige financieringsvoorwaarden gecreëerd voor de Belgische overheidsschuld, die hoog blijft. De verlenging van de looptijd van de schuld heeft de risico’s verkleind.

www.nbb.be/nl/artikels/welke-risicos-zijn-verbo...

Trend of cyclus? Het debat over het potentiële bbp in het eurogebied en de implicaties voor het monetair beleid

Hoe bepalen vraag- en aanbodschokken de potentiële output?

www.nbb.be/nl/artikels/trend-cyclus-het-debat-o...

Inclusieve groei: een nieuw maatschappelijk paradigma?

“Inclusieve groei is van cruciaal belang om het vertrouwen te herstellen van het publiek in de capaciteiten van de democratische instellingen, de technologische vooruitgang en de internationale economische integratie om de toename van de maatschappelijke vooruitgang en het welzijn voor eenieder te ondersteunen.”

www.nbb.be/nl/artikels/inclusieve-groei-een-nie...

Economische projecties voor België – Voorjaar 2019

De Belgische groei blijft vrij stabiel en de stijgende koopkracht doet de gezinsconsumptie opveren, maar de onzekerheden in verband met de internationale omgeving blijven groot

www.nbb.be/nl/artikels/economische-projecties-v...

Economische projecties voor België – Najaar 2018

De economische groei in België vertraagt enigszins, maar de gezinsconsumptie trekt aan door de stijgende koopkracht.

www.nbb.be/nl/artikels/economische-projecties-v...

De inflatie in het eurogebied, niet langer in het spoor van de economische activiteit?

Waarom blijft de inflatie laag ondanks het economisch herstel?

www.nbb.be/nl/artikels/de-inflatie-het-eurogebi...

Een nieuw licht op de hypothecaire schuld van de huishoudens in België

Het verband tussen de toename van de schuld van de Belgische huishoudens en hun inkomen, hun leeftijd en de vastgoedprijzen: wat kunnen geografische gegevens ons leren?

www.nbb.be/nl/artikels/een-nieuw-licht-op-de-hy...

Energietransitie: economische impact en uitdagingen voor de ondernemingen

Of hoe de energietransitie het concurrentievermogen van bepaalde Belgische ondernemingen beïnvloedt terwijl ze groeikansen biedt op nieuwe markten.

www.nbb.be/nl/artikels/energietransitie-economi...