Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 9 van 9 resultaten

Een nieuw licht op de hypothecaire schuld van de huishoudens in België

Het verband tussen de toename van de schuld van de Belgische huishoudens en hun inkomen, hun leeftijd en de vastgoedprijzen: wat kunnen geografische gegevens ons leren?

www.nbb.be/nl/artikels/een-nieuw-licht-op-de-hy...

De impact van de lage rente op de Belgische huishoudens

De rentedaling heeft een impact gehad op het inkomen, het vermogen en het financieel gedrag van de Belgische huishoudens

www.nbb.be/nl/artikels/de-impact-van-de-lage-re...

De vermogensverdeling in België: eerste resultaten van de tweede golf van de Household Finance and Consumption Survey (HFCS)

Hoe is de rijkdom van de Belgische huishoudens samengesteld en verdeeld, en wat is er de afgelopen jaren veranderd? In dit artikel worden die vragen beantwoord aan de hand van de nieuwe resultaten van een door de Bank regelmatig gehouden vermogensenquête.

www.nbb.be/nl/artikels/de-vermogensverdeling-be...

Activavorming door de gezinnen tijdens de financiele crisis

www.nbb.be/nl/artikels/activavorming-door-de-ge...

Macro-economische determinanten van non-performing loans

Over de invloed van de macro-economische omgeving en de structurele variabelen, zoals de eigenschappen van de kredieten en de banken, op de kans op wanbetaling voor hypothecaire kredieten in België.

www.nbb.be/nl/artikels/macro-economische-determ...

Wat heeft het Wage Dynamics Network ons geleerd?

www.nbb.be/nl/artikels/wat-heeft-het-wage-dynam...

Resultaten van de enquête van de Bank over de loonvorming in de Belgische ondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/resultaten-van-de-enquet...

Structuur en verdeling van het gezinsvermogen: een analyse op basis van de HFCS

www.nbb.be/nl/artikels/structuur-en-verdeling-v...

De schuldenlast van de huishoudens: verloop en verdeling

www.nbb.be/nl/artikels/de-schuldenlast-van-de-h...