Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 41 resultaten

The spread of Keynesian economics: a comparison of the Belgian and Italian experiences

Working Paper N° 113

www.nbb.be/nl/artikels/spread-keynesian-economi...

The young Lamfalussy: An empirical and policy-oriented growth theorist

Working Paper N° 163

www.nbb.be/nl/artikels/young-lamfalussy-empiric...

Trade crisis? What trade crisis?

Working Paper N° 195

www.nbb.be/nl/artikels/trade-crisis-what-trade-...

The employment consequences of SMEs’ credit constraints in the wake of the great recession

Working Paper N° 333

www.nbb.be/nl/artikels/employment-consequences-...

Economische projecties voor België – Najaar 2016

Krachtige banencreatie tegen de achtergrond van een gematigde groei

www.nbb.be/nl/artikels/economische-projecties-v...

Moeten de overheidsinvesteringen worden gestimuleerd?

Overheidsinvesteringen hebben een sterk positief effect op de economische activiteit maar bevinden zich momenteel op een laag niveau. Hoe kunnen deze investeringen worden gestimuleerd?

www.nbb.be/nl/artikels/moeten-de-overheidsinves...

Economische projecties voor België – Voorjaar 2016

Lichte versnelling van de bedrijvigheid en krachtige jobcreatie in België in de drie komende jaren

www.nbb.be/nl/artikels/economische-projecties-v...

Europees governancekader inzake overheidsfinanciën: toelichting en evaluatie

Dit artikel geeft een overzicht van de totstandkoming en de werking van het Europees governancekader inzake overheidsfinanciën. Daarnaast wordt er een evaluatie gemaakt van dit kader en worden er voorstellen gedaan tot hervorming.

www.nbb.be/nl/artikels/europees-governancekader...

Het gebruik van BREL om de Belgische conjunctuur te nowcasten: de rol van enquêtegegevens

www.nbb.be/nl/artikels/het-gebruik-van-brel-om-...

Leidinggevende rentetarieven, marktrentes en retailrentes in het eurogebied tegen de achtergrond van de recente economische en financiële crisis

www.nbb.be/nl/artikels/leidinggevende-rentetari...